Suomen Hammaslääkäriseura

 

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyn ja hoidon Käypä hoito -suositus päivitetty: Tupakoinnin lopettaminen on mahdollista

( 19.06.2018 )

Päivitetty Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyn ja hoidon Käypä hoito -suositus kehottaa panostamaan tupakoinnin aloittamisen ehkäisyyn ja vieroituksen tukemiseen. Ehkäisy tulee kohdistaa etenkin lapsiin ja nuoriin. Vieroitusta tulee tukea ja kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten pitää osallistua tupakoivan potilaan tupakkavieroitukseen ja korostaa lopettamisen myönteisiä vaikutuksia.

Tupakkariippuvuus on tupakoinnin aiheuttama fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen riippuvuuden muodostama oireyhtymä, joka luokitellaan krooniseksi sairaudeksi. On tärkeää, että terveydenhuollon henkilöstö tunnistaa potilaan tupakoinnin ja nikotiiniriippuvuuden, kehottaa lopettamiseen ja auttaa vieroituksessa. Suositus nostaa esille myös suun terveydenhuollon ammattilaisten roolia tupakoivan potilaan tupakkavieroituksessa.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden kokeilun ja käytön ehkäisy tulee kohdistaa erityisesti 10–16-vuotiaisiin. Suunterveyden näkökulmasta tupakkainterventio on erityisen tärkeää nuorilla ja potilailla, joilla on todettu tupakkatuotteiden käytöstä johtuvia hampaiden kiinnityskudos- tai suun limakalvosairauksia. Suositus kannustaa terveydenhuollon ammattilaisia ottamaan tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö puheeksi lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa sekä käymään nikotiinittomuuteen kannustavaa keskustelua.
– Myös sähkösavukkeet ja nuuska altistavat nikotiiniriippuvuudelle ja niillä on yhteys tupakoinnin aloittamiseen, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Klas Winell kertoo, joka on Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyn ja hoidon Käypä hoito -suosituksen päivittäneen työryhmän puheenjohtaja.

Tupakoinnin lopettaminen on aina hyödyllistä ja pienentää sairastumisen ja kuolemanriskiä kaikenikäisillä.
– Tupakoijan tulee tietää, että lopettaminen on mahdollista. Suomessa on enemmän tupakoinnin lopettaneita kuin sitä jatkavia. Vieroittuminen on prosessi, johon tulee saada tukea. Vieroitussuunnitelma tulee laatia yksilöllisesti ja järjestää seurantakontakteja riittävän tiheästi. Hoidon suunnittelussa on otettava huomioon sekä fyysinen että psyykkinen riippuvuus. Keskimäärin tupakoinnin lopettaminen vaatii 3–4 yritystä. Vieroituksen tulokset parantuvat vieroituslääkehoidolla, muistuttaa Winell.

Tutkimusten mukaan suun terveydenhuollon ammattilaisten antama tupakkainterventio on tehokasta, samoin pään ja kaulan alueen syöpäpotilaiden tupakasta vieroitus. Erityisen tärkeää interventio on, kun potilaalla on suun limakalvosairauksia (ienvetäymä, leukoplakia, suusyöpä) tai kiinnityskudossairauksia (parodontiitti tai peri-implantiitti) tai potilaalle suunnitellaan hammasimplanttien laittamista. Tupakoinnista ja muiden tupakkatuotteiden käytöstä pitää kysyä suun perustutkimuksen yhteydessä kaikilta potilailta ja tupakoivia potilaita tulee kehottaa lopettamaan. Tupakasta vieroituksesta suun terveydenhuollossa on tehty toimintamalli.

Tutustu päivitettyyn Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyn ja hoidon Käypä hoito -suositukseen.

Lähteet:
Vieroitushoidot paranevat - tupakoinnin lopettaminen on mahdollista -tiedote. 19.6.2018, Duodecim.
Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyn ja hoidon Käypä hoito -suositus.