Suomen Hammaslääkäriseura

22418 , Oikojahammaslääkärin 3D-dokumentaatio, Oulu

Ilmoittautuminen tälle kurssille

Ilmoittautuminen on pois käytöstä uuden järjestelmän käyttöönoton vuoksi. Uusi järjestelmä ja ilmoittautuminen avataan 23.8.2018.AikaPe 16.2.2018 klo 8:30-16:00 (Ilmoittautuminen ja aamukahvi klo 8:30-9:00)
PaikkaOulun yliopisto,Dentopolis, luentosali H1091 , Aapistie 3 Oulu
Hinta
300€ ALV 0%   16.01.2018 asti
330€ ALV 0%   17.01.2018 alkaen
Ilmoittaudu viim.09.02.2018
Osa-alueOrtodontia Suu- ja leukakirurgia
JärjestäjäApollonia
LuonneLuento - Demonstraatiokurssi
LuennoitsijatDosentti, HLT, EHL Tuomo Heikkinen, KEMPELE
Dos.,EHL,HLT Virpi Harila, KEMPELE
FM Ville Vuollo, OULU
KohderyhmäOikomishoidon erikoishammaslääkärit, erikoistuvat hammaslääkärit, oikomishoitoa tekevät hammaslääkärit, 3D-kuvantamisesta kiinnostuneet hammaslääkärit, leukakirurgit
TavoiteKurssin tarkoitus on madaltaa oikojan kynnystä siirtyä käyttämään nykyaikaisia digitaalisia 3D-menetelmiä potilaiden dokumentaatiossa. Perehtyä uusiin digitaalisiin kuvausmenetelmiin - 3D valokuvaamiseen sekä hammaskaarten ja kipsimallien skannaamiseen.
OhjelmaKurssilla tuodaan esiin uusia digitaalisia menetelmiä, joita käytetään sekä tutkimuksessa että enenevässä määrin myös kliinisessä työssä. Kurssilla käydään läpi nykyään kaupallisesti saatavia digitaalisia kuvausvälineitä ja dokumenttien säilyttämistä, tulkintaa ja mittaamista. Samalla kurssilaisilla on mahdollisuus tutustua kasvojen stereofotogrammetriaan, hampaiston ja jäljennösten skannaukseen ja digitaalisten kipsimallien tekoon. Lisäksi tutustutaan ortognaattisen kirurgian toteuttamiseen kartiokeilakuvauksen, suuskannauksen ja 3D kasvokuvauksen tuottaman datan perusteella.

Kurssin kokorajoitus on 30 henkilöä.

16.02.2018

08:30-09:00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
09:00-10:00 Kipsimallien skannaaminen, jäljennösten skannaaminen, suuskannerin käyttö, ortognaattisten hoitojen yhteydessä tehtävä 3D-suunnittelu ja -toteutus, Dos. HLT, EHL Tuomo Heikkinen
10:00-10:45 Kasvojen 3D-skannaus, 4D-liikkeen mallinnus, esimerkkitapauksia, Dos.,EHL,HLT Virpi Harila
10:45-11:00 Tauko
11:00-11:45 Kasvomuutosten analysointi, 3D-analysointiohjelmien käyttö, FM Ville Vuollo
11:45-12:00 Keskustelua
12:00-13:00 Lounas (ravintola Medisiina)
13:00-14:30 3D laitteiden käyttödemonstraatioita ja harjoituksia
14:30-14:45 Kahvitauko
14:45-16:00 3D laitteiden käyttödemonstraatioita ja harjoituksia