puh. + 358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi
Käyttäjätunnus (sähköpostiosoite):  Salasana:  › Salasana hukassa? Pyydä uusi täältä
› Kirjaudu sisään

Säteilysuojelua verkossa III/IV: Säteilyn biologiset vaikutukset – HOITOHENKILÖKUNTA (58319)

Aika

31.1.2019 - 31.12.2019

Paikka

Optima -verkko-oppimisympäristö

Hinta

137 € (sis.ALV 24%)

Ilmoittaudu viimeistään

30.11.2019

Luonne

Verkkokurssi

Erikoisala

Täydennyskoulutuspisteet

4

Järjestäjä

SHS-Kustannus Oy

Kohderyhmä

Hammaslääkärit (ei-jäsenet), hoitohenkilökunta

Sisältö

Säteilysuojelun verkkokoulutus on laadittu neljäksi erilliseksi moduuliksi, joista voi suorittaa kaikki tai osan niistä. Kaikkien moduulien suorittaminen vastaa laajuudeltaan säteilysuojelun täydennyskoulutusvaadetta.

Tämän verkkokurssin suoritusajaksi on arvioitu 2 tuntia sekä lisäksi 2 tuntia omatoimista opiskelua. Osaamisen arviointi tapahtuu tehtävien ja verkkotentin avulla.

Ilmoittautuminen

Verkkokurssi on avoinna vuoden 2019, joten voit ilmoittautua kurssille sinulle sopivana ajankohtana. Poikkeuksena 29.6.-31.7.2019, jolloin toimisto on suljettu eikä ilmoittautumisia voida käsitellä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.11.2019. Kurssi on avattu sinulle, kun saat Apollonialta sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä ohjeet Optima -verkko-oppimisympäristöön kirjautumiseen.

Kurssin suorittaminen

Verkkokurssi on avoinna 30 pv, jolloin voit suorittaa kurssin kerralla tai palata siihen useamman kerran. Kurssin suorittamista varten tarvitset tietokoneen ja kaiuttimet/kuulokkeet sekä mielellään rauhallisen tilan. Verkkoluentojen äänentoistoon suosittelemme kuulokkeiden käyttöä.

Mikäli tarvitse apua kirjautumisessa tai kurssin suorittamisessa, ota yhteyttä: koulutus@apollonia.fi, puh. 09 6803 120.

Tavoite

Suomen säteilylaki säädettiin vuonna 1957 ja viimeisin lakiuudistus on astunut voimaan 15.12.2018. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä (423/2000) tarkentaa säteilylakia ja säteilynkäyttöä Suomessa valvoo Säteilyturvakeskus (STUK).

Hammaslääkäreillä on edellä mainittuihin säännöksiin ja asetuksiin perustuen velvoite osallistua säteilysuojakoulutukseen ja ylläpitää säteilysuojatietämystään. Säteilyn käyttöön osallistuvan hammaslääkärin täydennyskoulutuksen tulee viiden vuoden jaksoissa sisältää ainakin 0,5 opintoviikkoa (20 tuntia) säteilysuojelukoulutusta.

Moduulit

Säteilysuojelua verkossa I/IV: Säteilyfysiikka (4/20 tuntia)
Säteilysuojelua verkossa II/IV: Optimointi ja laadunvarmistus (8/20 tuntia)
Säteilysuojelua verkossa III/IV: Säteilyn biologiset vaikutukset (4/20 tuntia)
Säteilysuojelua verkossa IV/IV: Lainsäädäntö (4/20 tuntia) - Tätä kurssia päivitetään 15.12.2018 voimaan tuleen lain mukaiseksi ja avataan myöhemmin keväällä.

Kaikille moduuleille yhteiset tavoitteet

• kerrata perus- ja jatkokoulutukseen sisältyvät olennaiset säteilysuojeluasiat
• tietää suun terveydenhuollossa säteilyn käyttöalalla tapahtuneet muutokset
• tietää uusien tutkimus- ja hoitokäytäntöjen ja radiologisten laitteiden kehityksen edellyttämät säteilysuojelunäkökohdat
• tietää säteilylainsäädännön ja suositusten muutokset
• päivittää säteilylle altistavista tutkimuksista ja toimenpiteistä aiheutuva säteilyaltistus- ja säteilysuojelutiedot
• tietää uusimmista säteilyn vaikutuksista

Lisätiedot

koulutus@apollonia.fi
puh. 09 6803 120