puh. + 358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi
Käyttäjätunnus (sähköpostiosoite):  Salasana:  › Salasana hukassa? Pyydä uusi täältä
› Kirjaudu sisään

Säteilysuojelua verkossa IV/IV: Lainsäädäntö – HOITOHENKILÖKUNTA (58420)

Aika

6.4.2020 - 31.12.2020

Paikka

Optima -verkko-oppimisympäristö

Hinta

140 € (sis.ALV 24%)

Ilmoittaudu viimeistään

30.11.2020

Luonne

Verkkokurssi

Erikoisala

Täydennyskoulutuspisteet

4

Järjestäjä

SHS-Kustannus Oy

Kohderyhmä

Hammaslääkärit (muut kuin jäsenet), hoitohenkilökunta

Sisältö

Säteilysuojelun verkkokoulutus on laadittu neljäksi erilliseksi moduuliksi, joista voi suorittaa kaikki tai osan niistä. Kaikkien moduulien suorittaminen vastaa laajuudeltaan säteilysuojelun täydennyskoulutusvaadetta.

Tämän verkkokurssin suoritusajaksi on arvioitu 2 tuntia sekä lisäksi 2 tuntia omatoimista opiskelua. Osaamisen arviointi tapahtuu tehtävien ja verkkotentin avulla.

Ilmoittautuminen

Verkkokurssi on avoinna vuoden 2020, joten voit ilmoittautua kurssille sinulle sopivana ajankohtana. Poikkeuksena 1.-31.7.2020, jolloin toimisto on suljettu eikä ilmoittautumisia voida käsitellä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.11.2020. Kurssi on avattu sinulle, kun saat Apollonialta sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä ohjeet Optima -verkko-oppimisympäristöön kirjautumiseen.

Kurssi on avattu sinulle, kun saat Apollonialta sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä ohjeet Optima -verkko-oppimisympäristöön kirjautumiseen.

Kurssin suorittaminen

Verkkokurssi on avoinna 30 pv, jolloin voit suorittaa kurssin kerralla tai palata siihen useamman kerran. Kurssin suorittamista varten tarvitset tietokoneen sekä mielellään rauhallisen tilan.

Mikäli tarvitse apua kirjautumisessa tai kurssin suorittamisessa, ota yhteyttä: koulutus@apollonia.fi, puh. 09 6803 120.

Tavoite

Suomen voimassa oleva säteilylaki (859/2018) päivitettiin vuonna 2018, jonka rinnalla annettiin myös Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1044/2018) sekä Valtioneuvoston asetus (1034/2018). Suomessa säteilyn käyttöä valvova viranomainen on Säteilyturvakeskus (STUK). STUK antaa säteilyn käyttäjiä sitovia määräyksiä, jotka ovat käytännön säteilyturvallisuustoiminnan keskeinen pohja terveydenhuollossa.

Säteilyn käyttöön osallistuvilla suunterveydenhuollon työntekijöillä on edellä mainittuihin lainsäädäntöön ja määräyksiin perustuen velvoite osallistua säteilysuojelukoulutukseen ja ylläpitää säteilysuojelutietämystään.

Säteilyn käyttöön osallistuvan hammaslääkärin täydennyskoulutuksen tulee viiden vuoden jaksoissa sisältää ainakin 20 tuntia säteilysuojelukoulutusta.

Säteilyturvallisuusvastaavana toimivan on tämän lisäksi saatava säteilysuojelun täydennyskoulutusta vähintään 10 tuntia viiden vuoden aikana.

Röntgenhoitajalle täydennyskoulutusvelvoite on 40h/5v, säteilyn käyttöön osallistuvalle suuhygienistille ja hammashoitajalle 20h/5v.


Moduulit

Säteilysuojelua verkossa I/IV: Säteilyfysiikka (4/20 tuntia)
Säteilysuojelua verkossa II/IV: Optimointi ja laadunvarmistus (8/20 tuntia)
Säteilysuojelua verkossa III/IV: Säteilyn biologiset vaikutukset (4/20 tuntia)
Säteilysuojelua verkossa IV/IV: Lainsäädäntö (4/20 tuntia) - Tämä kurssi on päivitetty 15.12.2018 voimaan tuleen lain mukaiseksi.

Kaikille moduuleille yhteiset tavoitteet

• kerrata perus- ja jatkokoulutukseen sisältyvät olennaiset säteilysuojeluasiat
• tietää suun terveydenhuollossa säteilyn käyttöalalla tapahtuneet muutokset
• tietää uusien tutkimus- ja hoitokäytäntöjen ja radiologisten laitteiden kehityksen edellyttämät säteilysuojelunäkökohdat
• tietää säteilylainsäädännön ja suositusten muutokset
• päivittää säteilylle altistavista tutkimuksista ja toimenpiteistä aiheutuva säteilyaltistus- ja säteilysuojelutiedot
• tietää uusimmista säteilyn vaikutuksista

Lisätiedot

koulutus@apollonia.fi
puh. 09 6803 120