Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Täydennyskoulutusmerkki

Apollonia / Täydennyskoulutusmerkki

Täydennyskoulutusmerkin tarkoituksena on kannustaa hammaslääkäreitä ylläpitämään osaamistaan ja tehdä osaaminen näkyväksi. Merkki kertoo, että hammaslääkäri on täydennyskouluttautunut ja hänen osaamisensa on ajan tasalla. Merkki on myös osa hammaslääkärijärjestöjen Ammatillisen osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen -suositusta.

Täydennyskoulutuspisteet

Merkkiä haettaessa koulutuspäivät/-tunnit muutetaan pisteiksi: yksi piste vastaa yhtä luentotuntia. Yksi päivä on 6–8 luentotuntia. (Esimerkiksi kolme päivää Hammaslääkäripäivien luennoilla antaa n. 18 pistettä.)

Täydennyskoulutusmerkki myönnetään, kun

  • hakija on viimeisten kolmen kalenterivuoden aikana täyttänyt hammaslääkärijärjestöjen asettaman 8–9 päivän täydennyskoulutussuosituksen eli hakija on kerännyt kolmen viimeisen kalenterivuoden aikana keskimäärin 50 täydennyskoulutuspistettä /vuosi.

Esimerkkilistaus yhden vuoden täydennyskoulutuksista:

Koulutuspisteet osaamisen kehittämisestä

  • Apollonian kurssien keston ja pisteet löydät kurssitietojen yhteydestä.
  • Apollonian koulutustoimikunta pisteyttää muiden tahojen koulutukset, kongressit ja muun osaamisen kehittämisen, minkä vuosi hakemukseen tulee liittää esim. koulutuspäivien ohjelma mukaan.
  • Hakemuksen voi liittää myös selvityksen muusta osaamisen kehittämisestä (esim. ammattikirjallisuuden lukeminen), jota hakija ehdottaa huomioitavaksi.
  • Koulutuksen järjestäjiä kannustetaan pisteyttämään kurssinsa jo etukäteen.

Hakuohjeet

Täydennyskoulutusmerkkiä haetaan oheisella hakulomakkeella:

Koulutusmerkkihakemus (Webropol)

Hakemuksen mukana lähetetään liitteinä todistukset ja/tai kurssiohjelmat seuraavasti:

  • OSF:n ja TKHLYn koulutuksista tulee toimittaa todistus, josta ilmenee koulutuksen kesto tai ohjelma
  • Muista koulutuksista ja kansainvälisistä kongresseista tulee toimittaa ohjelma, josta ilmenee koulutuksen kesto ja koulutukset arvioidaan koulutustoimikunnassa

Hakemukset käsitellään Apollonian koulutustoimikunnan kokouksissa.

Merkin käyttöohjeet

Merkki toimitetaan rintamerkkinä ja kuvana. Täydennyskoulutusmerkin voi liittää esim. hammaslääkärin vastaanoton www-sivuille ja sitä on mahdollista käyttää myös painotuotteissa (esim. ajanvarauskortit).

Merkki on voimassa kolme vuotta kerrallaan.

Lisätietoja: Annamari Nihtilä etunimi.sukunimi@apollonia.fi