Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Väitöskatsaukset

Väitös: Hampaiston vaihduntavaihe pidentynyt suomalaislapsilla

Väitöstutkimuksessa arvioitiin hampaiston ja purennan kehitystä eri väestöryhmissä. Lisäksi selvitettiin mahdollisia sekulaarisia muutoksia suomalaislasten pysyvien hampaiden puhkeamisessa. Työssä esitetään pysyvien hampaiden puhkeamisaikataulun ohjearvot suomalaislapsille − erikseen tytöille ja pojille.

Väitös: Uusi menetelmä kielisyövän aggressiivisuuden ennustamiseen

Väitöstyössä kehitettiin uusi, käytännön histopatologisessa työssä helposti sovellettava nk. BD-malli, jossa kielisyöpäkasvaimen silmuilevaa kasvutapaa (Budding) ja syvyyttä (Depth) hyödynnetään taudin aggressiivisuuden ennustamiseen ja hoidon suunnitteluun.