Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Apollonia / Yhdistys / Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, SHS-Kustannus Oy ja Suomen Hammaslääketieteen Säätiö ovat sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja käsittelemään henkilötietojasi läpinäkyvästi kulloinkin voimassa olevan lain ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tietosuojaselosteissa kerrotaan, miten rekistereissä (Apollonian jäsenrekisterissä, Apollonian ja Säätiön apuraharekistereissä, SHS-Kustannuksen asiakasrekisterissä sekä Apollonian ja SHS-Kustannuksen yhteistyökumppanirekisterissä) olevia henkilötietojasi kerätään, käsitellään ja miten niitä suojataan.

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkea sellaista tietoa – itsessään tai yhdistettynä muuhun tietoon, jonka avulla henkilö voidaan yksilöidä ja tunnistaa.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan esimerkiksi tietojen keräämistä, tallentamista ja järjestämistä.

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sitä tahoa, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Lähettäessään Apollonialle jäsenhakemuksen tai Apollonialle / Säätiölle apurahahakemuksen hakijat luovuttavat seuralle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu Apollonialle / Säätiölle henkilötietoja sisältävä rekisteri. SHS-Kustannus Oy:n asiakkaista sekä Apollonian ja SHS-Kustannus Oy:n yhteistyökumppaneista muodostuvassa Yhteystietokantarekisterissä ylläpidetään asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteystietoja.

Henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna.

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian, SHS-Kustannus Oy:n ja Suomen Hammaslääketieteen Säätiön ylläpitämien rekistereiden tietosuoja- ja rekisteriselosteet.

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia

SHS-Kustannus Oy

Suomen Hammaslääketieteen Säätiö