Suomen Hammaslääkäriseura

 

Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet Käypä hoito -suositus on päivitetty: Hoida hammasperäiset infektiot viipymättä

( 18.05.2017 )

Äkilliset hammasperäiset infektiot tulee hoitaa aina viipymättä, sillä hoitamattomina nämä infektiot voivat kehittyä hengenvaarallisiksi. Mikrobilääkehoito on aina toissijaista, eikä se korvaa hammaslääketieteellistä hoitoa, korostaa Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet Käypä hoito -suositus.

Päivitetty suositus painottaa ajoissa hoitoon hakeutumisen ja hoitoon pääsyn merkitystä hammasperäisten infektioiden hoidossa. Jos potilaalla on vakavan infektion oireita tai infektiokomplikaatioille altistava perussairaus tai lääkitys, hänet tulee ohjata hoitoon päivystystapauksena. Suosituksesta löytyy päivitetty Potilaskohtaiset infektion riskitekijät -taulukko.

Myös infektioiden ennaltaehkäisyä korostetaan suosituksessa. Huolellinen päivittäinen omahoito ja säännöllinen hammashoito ovat avainasemassa infektioiden ja komplikaatioiden ehkäisyssä. Lisäksi suositus nostaa esille infektiopotilaiden seurannan merkityksen.

Käytä mikrobilääkkeitä harkitusti

Jotta bakteerien herkkyys mikrobilääkkeille säilyisi, mikrobilääkkeitä tulisi käyttää harkitusti. Kerta-annosprofylaksia tulisi suosia, ja profylaksi sekä mikrobilääkehoidot tulisi kohdentaa riskipotilaille ja tilanteisiin, joissa paikallinen infektio on vakava, suussa on useita infektiofokuksia tai jos toimenpide on laaja ja pitkäkestoinen.

Esimerkiksi Metronidatsolin käyttöä profylaksissa suositellaan entistä harvemmille potilasryhmille, ja sen käyttö pitää harkita tapauskohtaisesti – esim. lapsille sitä ei enää suositella profylaksissa. Metronidatsolin käyttö tulee lähinnä kyseeseen silloin, kun toimitaan märkäisellä alueella ja hoitoa jatketaan mikrobilääkityksellä.

Päivitetty suositus haastaakin hammaslääkärit pohtimaan mikrobilääkeprofylaksin tarvetta potilas- ja toimenpidekohtaisesti.

Tarkennuksia erityisalakohtaisiin suosituksiin

Päivityksessä on selkeytetty myös erikoisalakohtaisia suosituksia. Kunkin erikoisalan kohdalta löytyy erikseen profylaksi ja akuutin infektion hoito-ohjeet. Aina pelkkä potilaskohtainen suurentunut riski ei välttämättä tarkoita, että profylaksia tarvitaan, vaan myös tehtävä toimenpide vaikuttaa asiaan. Esimerkiksi nivelproteesipotilailla infektioriski on suurentunut ensimmäisten 3 kk ajan proteesileikkauksesta, sen jälkeen ei rutiinisti tarvita profylaksia verisissä toimenpiteissä, mutta vakavissa märkäisissä infektiossa se saattaa olla tarpeen.

Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet Käypä hoito -suosituksen on laatinut Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian ja Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin asettama työryhmä. Päivitetty suoistus löytyy osoitteesta www.kaypahoito.fi.

Päivitetty suositus ja aiheeseen liittyvä pääuutinen julkaistaan myös seuraavassa Hammaslääkärilehdessä 8/2017 (ilm. 16.6.).