Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Yhdistys

Apollonia / Yhdistys

Jäsenkokoukset

Apollonian ylintä päätäntävaltaa käyttävät Apollonian jäsenkokoukset. Apollonian kokouksia ovat maalis-huhtikuussa pidettävä vuosikokous, marras-joulukuussa järjestettävä vaalikokous.

Hallitus

Apollonian säännöt 16 §: Apollonian hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan Apollonian puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, viestintävastaava, raha-asiainvalvoja.

Vaaleja valmisteleva toimikunta

Vaaleja valmistelevan toimikunnan tehtävänä on Apollonian vaalien valmistelu. Toimikunta laatii ehdotuksen Apollonian luottamushenkilöiksi Apollonian Vaalikokoukseen.

Historia

Suomessa jo 1890-luvun alussa kolmisenkymmentä etupäässä Saksasta ja Ruotsista muuttanutta henkilöä harjoitti hammaslääkärin tointa.

Jaostot

Apollonian 12 jaostoa toimivat eri hammaslääketieteen osa-alueista kiinnostuneiden hammaslääkäreiden yhdyssiteenä. Jaostojen toiminta Jaostot järjestävät seminaari.

Säännöt

SUOMEN HAMMASLÄÄKÄRISEURA APOLLONIA SÄÄNNÖT Säännöt on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 11.6.2021. Nimi, kotipaikka ja toimialue.

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, SHS-Kustannus Oy ja Suomen Hammaslääketieteen Säätiö ovat sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi parhaalla mahdollisella tavalla.