Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Erikoistuvan kurssialennus

Apollonia / Erikoistuvan kurssialennus

Erikoistumisopintoja tekevä hammaslääkäri, joka on Apollonian jäsen voi ilmoittautua Apollonian luentokursseille -50 % hintaan. Luethan alla olevat ohjeet huolellisesti.

Lataa erikoistuvan kurssialennuslomake (Word)

Ohje
Alennuslomake lähetetään koulutustoimistoon ilmoittautumisen yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen os. koulutus@apollonia.fi.

  • Lomake toimitetaan yhden kerran erikoistumiskoulutuksen aikana (1. ilmoittautumiskerralla). Tämän jälkeen se on voimassa max. 3 vuotta.
  • Selkeä puhelimella otettu kuva täytetystä lomakkeesta käy liitteeksi.
  • Vastuuopettajan allekirjoitus (tai sähköpostivahvistus) vaaditaan. Vastuukouluttaja = Professori, joka vastaa erikoistumiskoulutusoikeuden antaneessa yliopistossa koulutuksen sisällöstä sillä erikoisalalla, johon erikoistuja on saanut erikoistumiskoulutusoikeuden.

Tarkemmat ohjeet löytyy lomakkeelta kohdasta Toimitusohje ja lomakkeen voimassaoloaika.

Apollonian hallituksen päätöksellä erikoistuvalle hammaslääkärille myönnetään 50 % alennus erikoistujan oman pääosa-alueen luentokurssien maksuista 2019 alkaen. Luentokurssien tulee olla Apollonian järjestämiä. Alennus ei koske Hammaslääkäripäiviä, hands on -kursseja, jäsenetukursseja, verkko- ja videokursseja eikä SHS-Kustannuksen koulutuksia/tapahtumia. Jaostot päättävät itsenäisesti omien tapahtumiensa alennuksista tapahtumakohtaisesti. Mahdollinen erikoistuvan alennushinta ilmoitetaan jaostojen tapahtumatiedoissa.

Kaikissa erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutusohjelmissa alennus on voimassa enintään kolmen vuoden ajan siitä, kun erikoistuva hammaslääkäri hakee etua ensimmäisen kerran. Lomakkeen toimittamisesta alkaa siis juosta se kolmen vuoden aikajakso, jona erikoistuja on oikeutettu alennukseen. Alennusoikeutta hakevan erikoistujan tulee itse arvioida, onko hänellä odotettavissa keskeytyksiä / viiveitä (esim. asepalvelus, vanhempainvapaa tai viive koulutuspaikan vastuuhenkilön saamisessa), ja haluaako hän siitä huolimatta aloittaa tämän yhteensä kolme vuotta kestävän alennusajanjakson. Oikeus alennukseen päättyy viimeistään silloin, kun erikoistumisopinnot päättyvät (vaikka kolme vuotta ei olisi vielä kulunut).