Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Käypä hoito

Apollonia / Käypä hoito

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Apollonia tekee Käypä hoito -yhteistyötä Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin kanssa ja laatii Käypä hoito -suosituksia hammaslääketieteellisistä aiheista. Apollonian Käypä hoito -työryhmien toimintaa koordinoi Käypä hoito -toimittaja HLT, EHL Marja Pöllänen (etunimi.sukunimi@duodecim.fi).

Ajankohtaista Apollonian Käypä hoito -työssä

Hammaslääketieteelliset Käypä hoito -suositukset:

Hammaslääketieteellinen näkökulma mukana

Suositusten ja potilasversioiden lisäksi Käypä hoito -sivustolta löytyy myös hammaslääketieteellisiin suosituksiin liittyviä lisämateriaaleja, kuten luentomateriaaleja, potilasohjeita ja videoita. Lisämateriaalit ovat vapaasti käytettävissä ammattilaisten arjessa.

Hyvä käytäntö -konsensussuositus

Hyvä käytäntö -konsensussuositus on tutkimusnäyttöön ja asiantuntija-arvioon perustuva suositus. Konsensusmenettelyä on käytetty tilanteissa, joissa tieteellistä tietoa on saatavilla rajallisesti.

Vältä viisaasti -suositukset

Käypä hoito -suositusten lisäksi hammaslääketieteen aiheista on laadittu Vältä viisaasti -suosituksia, joiden avulla on pyritty luopumaan vanhentuneista ja mahdollisesti haitallisista hoitokäytännöistä.

Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet

Hampaan juurihoito

Hampaan paikkaushoito

Karies (hallinta)

Lyhentyneen hammaskaaren hoito

Parodontiitti

Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD)

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito