Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Podcast-sarja: Käypää hoitoa

Apollonia / Podcast-sarja: Käypää hoitoa

Tervetuloa kuuntelemaan Apollonian ja QAdentalin yhteistyössä tuottamaa podcast-sarjaa Käypää hoitoa. Sarjassa käydään läpi hammaslääketieteen Käypä hoito -suositukset yksi kerrallaan. Haastateltavina on suositustyöryhmien jäseniä ja isäntänä toimii hml Mikko Nyman.

18.6.2024: Podcast-sarjan 11. jakso käsittelee tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyä ja hoitoa. Haasteltavina ovat suositustyöryhmän puheenjohtaja dos., EK Klas Winell ja Apollonian Käypä hoito -toimittaja dos., EHL Marja Pöllänen.

26.5.2023: Podcast-sarjan 10. osassa puhutaan juuri päivitetystä hampaan paikkaushoidon Käypä hoito -suosituksesta. Haastateltavana on työryhmän pj., HLT, EHL Anja Kotiranta.

1.6.2022: Sarjan yhdeksännessä osassa puhutaan hampaan juurihoidosta. Haastateltavana on Käypä hoito -työryhmän jäsen HLT, EHL Päivi Siukosaari.

14.12.2021: Sarjan kahdeksannen osan aiheena on Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet -suositus ja haastateltavina ovat työryhmän pj., dos., EHL Riina Rautemaa-Richardson ja työryhmän jäsen dosentti EHL Tero Soukka.

16.11.2021: Seitsemännen jakson aiheena on parodontiitin Käypä hoito -suositus ja vieraana työryhmän puheenjohtaja, professori Eija Könönen.

12.10.2021: Sarjan kuudennessa osassa puhutaan Lyhentyneen hammaskaaren hoito -suosituksesta ja vieraana on työryhmän puheenjohtaja, dos. Ritva Näpänkangas.

14.9.2021: Sarjan viides jakso käsittelee Suusyöpä-suositusta ja vieraana on työryhmän puheenjohtaja, professori Tuula Salo.

17.8.2021: Tässä jaksossa käydään läpi Viisaudenhammas-suositus. Vieraana on työryhmän jäsen leukakirurgian erikoislääkäri Johanna Snäll.

13.7.2021: Sarjan kolmas osa käsittelee Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) -suositusta. Haastateltavina ovat työryhmän puheenjohtaja professori Kirsi Sipilä sekä työryhmän jäsenet Marika Doepel ja Ritva Näpänkangas.

15.6.2021: Ensimmäisenä läpikäytävänä Käypä hoito -suosituksena on Karies (hallinta). Vieraana on työryhmän puheenjohtaja professori emerita Vuokko Anttonen.

18.5.2021: Podcast-sarjan pohjustuskeskustelussa jutellaan Käypä hoito -toimittaja, HLT, EHL Marja Pölläsen kanssa Käypä hoito -suositusten tekemisestä ja sisällöstä yleisesti.