puh. + 358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi
Käyttäjätunnus (sähköpostiosoite):  Salasana:  › Salasana hukassa? Pyydä uusi täältä
› Kirjaudu sisään

Hallitus

Apollonian hallitukseen kuuluu kolmeksi vuodeksi valittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, viestintävastaava, raha-asiainvalvoja, koulutustoimikunnan puheenjohtaja, julkaisutoimin­nasta vastaava henkilö sekä neljä muuta jäsentä ja yksi opiskelijajäsen, yhteensä enintään 11 äänioikeudeltaan tasavertaista jäsentä.

Hallituksen tehtäviin kuuluu

 • hoitaa Apollonian asioita ja edustaa sitä
 • panna täytäntöön Apollonian kokousten päätökset
 • päättää Apollonian omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
 • hoitaa Apollonian taloudellista hallintoa ja huolehtia siitä, että sille laaditaan talous- ja toimintasuunnitelma ja että tilit päätetään kultakin kalenterivuodelta
 • antaa vuosikokoukselle kertomus edelliseltä toimintavuodelta
 • myöntää ja jakaa Apollonian apurahat, palkinnot ja huomionosoitukset
 • järjestää Apollonian toimiston työskentely ja valvoa sitä
 • vahvistaa toimikuntien ja jaostojen johtosäännöt

Apollonian hallitus 2018

Apollonian vaalikokous valitsi 24.11.2017 hallituksen vuodelle 2018. Uuden hallituksen toimikausi alkoi 1.1.2018.

 • Puheenjohtaja: professori Timo Närhi
 • Varapuheenjohtaja: professori Liisa Suominen
 • Koulutustoimikunnan puheenjohtaja: HLT, EHL Marika Doepel
 • Viestintävastaava: HLT, EHL Mikko Rantala
 • Raha-asiainvalvoja: HLL, EHL Katri Palo
 • Julkaisutoimin. vastaava: dosentti, HLT, EHL Kimmo Suomalainen
 • Hallituksen jäsen: professori Timo Peltomäki
 • Hallituksen jäsen: professori Päivi Mäntylä
 • Hallituksen jäsen: professori Hanna Thorén
 • Hallituksen jäsen: professori Pekka Ylöstalo
 • Hallituksen opiskelijajäsen: HLK Olli Siirola

Apollonian hallituksen kokoukset 2018

11.-12.1.
14.2.
11.4.
16.-17.8.
17.10.

Apollonian hallituksen kokoukset 2019

16.-17.1.
13.2.
10.4.
15.-16.8.
16.10.