puh. + 358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi
Käyttäjätunnus (sähköpostiosoite):  Salasana:  › Salasana hukassa? Pyydä uusi täältä
› Kirjaudu sisään

Hallitus

Apollonian säännöt 15 §: Apollonian hallitukseen kuuluu kolmeksi vuodeksi valittavat puheenjohtaja, jota kutsutaan Apollonian puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, viestintävastaava, raha-asiainvalvoja, koulutustoimikunnan puheenjohtaja, julkaisutoimin­nasta vastaava henkilö sekä muita jäseniä, joista yksi opiskelijajäsen, yhteensä enintään 11 äänioikeudeltaan tasavertaista jäsentä.

Hallituksen tehtäviin kuuluu (Apollonian säännöt § 17)

 • hoitaa Apollonian asioita ja edustaa sitä
 • panna täytäntöön Apollonian kokousten päätökset
 • päättää Apollonian omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
 • hoitaa Apollonian taloudellista hallintoa ja huolehtia siitä, että sille laaditaan talous- ja toimintasuunnitelma ja että tilit päätetään kultakin kalenterivuodelta
 • antaa vuosikokoukselle kertomus edelliseltä toimintavuodelta
 • myöntää ja jakaa Apollonian apurahat, palkinnot ja huomionosoitukset
 • järjestää Apollonian toimiston työskentely ja valvoa sitä
 • vahvistaa toimikuntien ja jaostojen johtosäännöt

Apollonian hallitus 2020

Apollonian vaalikokous valitsi 8.11.2019 hallituksen vuodelle 2020. Uuden hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2020.

 • Puheenjohtaja: professori Liisa Suominen (liisa.suominen@uef.fi)
 • Varapuheenjohtaja: professori Leo Tjäderhane
 • Koulutustoimikunnan puheenjohtaja: HLT, EHL Annamari Nihtilä
 • Viestintävastaava: HLT, EHL Mikko Rantala
 • Raha-asiainvalvoja: HLL, EHL Katri Palo
 • Julkaisutoimin. vastaava: Dos. Mataleena Parikka
 • Hallituksen jäsen: EHL, TtT Ulla Harjunmaa
 • Hallituksen jäsen: professori Päivi Mäntylä
 • Hallituksen jäsen: professori Hanna Thorén
 • Hallituksen jäsen: professori Pekka Ylöstalo
 • Hallituksen opiskelijajäsen: HLK Tapio Viita-aho

Apollonian hallituksen kokoukset 2020

15.-16.1. (seminaari/kokous), 12.2., 1.4., 14.8. ja 21.10.2020