Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Hallitus

Apollonia / Yhdistys / Hallitus

Apollonian säännöt 16 §: Apollonian hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan Apollonian puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, viestintävastaava, raha-asiainvalvoja, koulutustoimikunnan puheenjohtaja, julkaisutoimin­nasta vastaava sekä muita muita jäseniä, joista yksi opiskelijajäsen, yhteensä enintään 11 äänioikeudeltaan tasavertaista jäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenten tulee olla Apollonian varsinaisia jäseniä.

Hallituksen tehtäviin kuuluu (Apollonian säännöt 18 §)

 • vastata Apollonian toiminnasta ja hoitaa Apollonian asioita ja edustaa sitä
 • panna täytäntöön Apollonian jäsenkokousten päätökset
 • päättää Apollonian omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
 • vastata Apollonian taloudesta ja huolehtia siitä, että sille laaditaan talous- ja toimintasuunnitelma ja että tilit päätetään kultakin kalenterivuodelta
 • antaa vuosikokoukselle kertomus edelliseltä toimintavuodelta
 • myöntää ja jakaa Apollonian apurahat, palkinnot ja huomionosoitukset
 • ohjata ja valvoa Apollonian toimiston työskentelyä
 • palkata Apollonian toimihenkilöt ja päättää heidän työehdoistaan
 • vahvistaa hallituksen alaisten toimikuntien ja jaostojen johtosäännöt

Apollonian hallitus 2023

Apollonian sääntömääräinen Vaalikokous valitsi 11.11.2022 hallituksen vuodelle 2023 (toimikausi 2023-2025). Uuden hallituksen toimikausi alkoi 1.1.2023.

 • Puheenjohtaja: professori Leo Tjäderhane (leo.tjaderhane ät helsinki.fi)
 • Varapuheenjohtaja: professori Pekka Ylöstalo
 • Koulutustoimikunnan puheenjohtaja Katri Palo (uusi)
 • Viestintävastaava: dos., EHL Ritva Näpänkangas
 • Raha-asiainvalvoja: HLT, EHL, MBA Eeva Torppa-Saarinen
 • Julkaisutoiminnasta vastaava (tieteellinen päätoimittaja): dos. Mataleena Parikka
 • Jäsen: EHL, TtT Ulla Harjunmaa
 • Jäsen: professori Päivi Mäntylä
 • Jäsen: professori Hanna Thorén
 • Jäsen: professori Janna Waltimo-Sirén
 • Opiskelijajäsen: HLK Bengt Torp (uusi)
 • Suomen Hammaslääkäriliiton edustaja (läsnäolo- ja puheoikeus): pj Pia Helander, vara Henna Virtomaa

Apollonian hallituksen kokoukset 2023

19.-20.1.2023  hallituksen seminaari/kokous
23.2.2023 hallitus
30.3.2023 hallitus
25.5.2023 hallitus

17.-18.8.2023 hallituksen seminaari/kokous
14.9. hallitus (varaus)
12.10.2023 hallitus
14.12.2023 hallitus (varaus)

Apollonian hallituksen kokoukset 2024

18.-19.1. hallituksen seminaari ja kokous
22.2.     hallitus
28.3.     hallitus
23.5.     hallitus (varaus)
22.-23.8. hallituksen seminaari/kokous
19.9.      hallitus (varaus)
10.10.    hallitus
12.12.   hallitus (varaus)