puh. + 358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi
Käyttäjätunnus (sähköpostiosoite):  Salasana:  › Salasana hukassa? Pyydä uusi täältä
› Kirjaudu sisään

Hallitus

Apollonian säännöt 16 §: Apollonian hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan Apollonian puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, viestintävastaava, raha-asiainvalvoja, koulutustoimikunnan puheenjohtaja, julkaisutoimin­nasta vastaava sekä muita muita jäseniä, joista yksi opiskelijajäsen, yhteensä enintään 11 äänioikeudeltaan tasavertaista jäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten tulee olla Apollonian varsinaisia jäseniä.

Hallituksen tehtäviin kuuluu (Apollonian säännöt 18 §)

 • vastata Apollonian toiminnasta ja hoitaa Apollonian asioita ja edustaa sitä
 • panna täytäntöön Apollonian jäsenkokousten päätökset
 • päättää Apollonian omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
 • vastata Apollonian taloudesta ja huolehtia siitä, että sille laaditaan talous- ja toimintasuunnitelma ja että tilit päätetään kultakin kalenterivuodelta
 • antaa vuosikokoukselle kertomus edelliseltä toimintavuodelta
 • myöntää ja jakaa Apollonian apurahat, palkinnot ja huomionosoitukset
 • ohjata ja valvoa Apollonian toimiston työskentelyä
 • palkata Apollonian toimihenkilöt ja päättää heidän työehdoistaan
 • vahvistaa hallituksen alaisten toimikuntien ja jaostojen johtosäännöt

Apollonian hallitus 2022

Apollonian sääntömääräinen Vaalikokous valitsi 12.11.2021 hallituksen vuodelle 2022 (toimikausi 2022-2024).
Uuden hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2022.

 • Puheenjohtaja: professori Leo Tjäderhane (leo.tjaderhane ät helsinki.fi)
 • Varapuheenjohtaja: professori Pekka Ylöstalo
 • Koulutustoimikunnan puheenjohtaja Anu Kiukkonen (1.9.2022 alkaen)
 • Koulutustoimikunnan puheenjohtaja: HLT, EHL Annamari Nihtilä (31.8.2022 saakka)
 • Viestintävastaava: dos., EHL Ritva Näpänkangas
 • Raha-asiainvalvoja: HLT, EHL, MBA Eeva Torppa-Saarinen
 • Julkaisutoiminnasta vastaava (tieteellinen päätoimittaja): dos. Mataleena Parikka
 • Hallituksen jäsen: EHL, TtT Ulla Harjunmaa
 • Hallituksen jäsen: professori Päivi Mäntylä
 • Hallituksen jäsen: professori Hanna Thorén
 • Hallituksen jäsen: professori Janna Waltimo-Sirén
 • Hallituksen opiskelijajäsen: HLK Tapio Viita-aho
 • Suomen Hammaslääkäriliiton edustaja (läsnäolo- ja puheoikeus): HLL Pia Helander

Apollonian hallituksen kokoukset 2022
27.-28.1.2022 hallituksen seminaari/kokous
23.2.2022 hallitus
6.4.2022 hallitus
18.5.2022 hallitus
18.-19.8.2022 hammaslääkärijärjestöjen hallitusten yhteisseminaari/hallitus
14.9.2022 hallitus (sähköpostikokous)
12.10.2022 hallitus
14.12.2022 hallitus (kokousvaraus)

Apollonian hallitus 2023

Apollonian sääntömääräinen Vaalikokous valitsi 11.11.2022 hallituksen vuodelle 2023 (toimikausi 2023-2025).
Uuden hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2023.

 • Puheenjohtaja: professori Leo Tjäderhane (leo.tjaderhane ät helsinki.fi)
 • Varapuheenjohtaja: professori Pekka Ylöstalo
 • Koulutustoimikunnan puheenjohtaja Katri Palo (uusi)
 • Viestintävastaava: dos., EHL Ritva Näpänkangas
 • Raha-asiainvalvoja: HLT, EHL, MBA Eeva Torppa-Saarinen
 • Julkaisutoiminnasta vastaava (tieteellinen päätoimittaja): dos. Mataleena Parikka
 • Jäsen: EHL, TtT Ulla Harjunmaa
 • Jäsen: professori Päivi Mäntylä
 • Jäsen: professori Hanna Thorén
 • Jäsen: professori Janna Waltimo-Sirén
 • Opiskelijajäsen: HLK Bengt Torp (uusi)
 • Suomen Hammaslääkäriliiton edustaja (läsnäolo- ja puheoikeus): pj Pia Helander, vara Henna Virtomaa

Apollonian hallituksen kokoukset 2023
Kokousaikataulu lisätään heti kun hallitus on sen vahvistanut.