Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Hallitus

Apollonia / Yhdistys / Hallitus

Apollonian säännöt 16 §: Apollonian hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan Apollonian puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, viestintävastaava, raha-asiainvalvoja, koulutustoimikunnan puheenjohtaja, julkaisutoimin­nasta vastaava sekä muita muita jäseniä, joista yksi opiskelijajäsen, yhteensä enintään 11 äänioikeudeltaan tasavertaista jäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenten tulee olla Apollonian varsinaisia jäseniä.

Hallituksen tehtäviin kuuluu (Apollonian säännöt 18 §)

 • vastata Apollonian toiminnasta ja hoitaa Apollonian asioita ja edustaa sitä
 • panna täytäntöön Apollonian jäsenkokousten päätökset
 • päättää Apollonian omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
 • vastata Apollonian taloudesta ja huolehtia siitä, että sille laaditaan talous- ja toimintasuunnitelma ja että tilit päätetään kultakin kalenterivuodelta
 • antaa vuosikokoukselle kertomus edelliseltä toimintavuodelta
 • myöntää ja jakaa Apollonian apurahat, palkinnot ja huomionosoitukset
 • ohjata ja valvoa Apollonian toimiston työskentelyä
 • palkata Apollonian toimihenkilöt ja päättää heidän työehdoistaan
 • vahvistaa hallituksen alaisten toimikuntien ja jaostojen johtosäännöt

Apollonian hallitus 2024

Apollonian sääntömääräinen Vaalikokous valitsi 10.11.2023 hallituksen vuodelle 2024 (toimikausi 2024-2026). Uuden hallituksen toimikausi alkoi 1.1.2024.

 • Puheenjohtaja: professori Pekka Ylöstalo
 • Varapuheenjohtaja: professori Kirsi Sipilä
 • Raha-asiainvalvoja: HLT, EHL, MBA Eeva Torppa-Saarinen
 • Julkaisutoiminnasta vastaava (tieteellinen päätoimittaja): dos. Mataleena Parikka
 • Koulutustoimikunnan puheenjohtaja Katri Palo
 • Viestintävastaava: dos., EHL Ritva Näpänkangas
 • Jäsen: EHL, TtT Ulla Harjunmaa
 • Jäsen: professori Päivi Mäntylä
 • Jäsen: Dos., EHL, LL Johanna Uittamo
 • Jäsen: professori Janna Waltimo-Sirén
 • Opiskelijajäsen: HLK Bengt Torp (uusi)
 • Suomen Hammaslääkäriliiton edustaja (läsnäolo- ja puheoikeus): pj Pia Helander, vara Henna Virtomaa

Apollonian hallituksen kokoukset 2024

18.-19.1.2024     hallituksen seminaari ja kokous
22.2.2024           hallitus
28.3.2024           hallitus
23.5.2024           hallitus (varaus)
22.-23.8.2024   hallituksen seminaari/kokous
19.9.2024           hallitus (varaus)
10.10.2024         hallitus
12.12.2024         hallitus (varaus)

Apollonian hallituksen kokoukset 2025

23.-24.1.2025    hallituksen seminaari ja kokous
13.2.2025           hallitus
27.3.2025           hallitus
22.5.2025           hallitus (varaus)
21.-22.8.2025    hallituksen seminaari/kokous
18.9.2025           hallitus (varaus)
9.10.2025           hallitus
11.12.2025          hallitus (varaus)