puh. + 358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi
Käyttäjätunnus (sähköpostiosoite):  Salasana:  › Salasana hukassa? Pyydä uusi täältä
› Kirjaudu sisään

Tutkimusapurahat

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ja Suomen Hammaslääketieteen Säätiö jakavat tutkimusapurahoja vuosittain. Tutkimusapurahoja myönnetään suomalaista hammaslääketiedettä edistäviin tieteellisiin tutkimustöihin Apollonian varsinaisille jäsenille ja opiskelijajäsenille.

Tutkimusapurahapäätöksistä ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti maaliskuussa ja myönnetyt apurahat julkistetaan maaliskuussa Apollonia Symposiumissa sekä Apollonian verkkosivuilla.

Information in English: Research grants

Vuoden 2019 tutkimusapurahojen hakuaika alkaa 1.10.2018 ja päättyy 31.10.2018 klo 15.00.

Tutkimusapurahoja haetaan uudesta apurahapalvelusta löytyvällä hakulomakkeella, johon liitetään myös hakemuksen liitteet. Tarkemmat hakuohjeet löydät apurahapalvelusta. Täytä tutkimusapurahahakemus huolellisesti ohjeen mukaan.

Uudet käyttäjät rekisteröityvät apurahajärjestelmän käyttäjiksi ensimmäisellä kerralla. Apurahajärjestelmässä käyttäjätunnuksesi on Apollonian jäsenrekisterissä oleva sähköpostiosoitteesi. Uusi järjestelmä neuvoo salasanan tekemisessä.

Apurahan hakijoilta tarkistetaan myös Apollonian jäsenyys erillisellä kirjautumisella Kongressiin (Kongressin tunnukset) siinä vaiheessa, kun hakija aloittaa uuden hakemuksen tekemisen. Jäsenyys tarkistetaan kerran vuodessa.

Hae tutkimusapurahaa

Tutkimusapuraha hakemusta täyttäessäsi tarvitset seuraavat tiedot/liitteet:

 • Tutkimussuunnitelma (määrämuotoinen max 10 sivua pitkä, katso ohje hakulomakkeelta)
 • Lista muista tutkimushankkeeseen myönnetyistä apurahoista
 • Luettelo julkaisuista viimeiseltä kuudelta vuodelta
 • Ansioluettelo
 • Selvitys Apollonian / Säätiön aiemmin myöntämästä tutkimusapurahasta
 • Eettisen toimikunnan lausunto / lausunnot (jos yhdistetään useampien aineistojen tietoja, tarvitaan kaikkien aineistojen eettiset lausunnot )
 • Koe-eläimiä käyttävissä tutkimuksissa koe-eläinlupa
 • Rekisteritutkimuksissa rekisterinpitäjän lupa (esim. potilasaineistot)

Eettisen toimikunnan lausunnon, koe-eläinluvan ja/tai rekisterinpitäjän luvan tulee kattaa se tutkimushanke, johon apurahaa anotaan. Tarkista, että em. luvat ovat ajan tasalla, koska näissä luvissa olevat puutteellisuudet ovat yleisimpiä syitä hakemusten hylkäämiseen. Mikäli tutkimus ei edellytä mainittuja lupia, tämä tule hakemuksessa perustella.

Tutustu apurahahakemusten arviointikriteereihin.

Apollonian ja Säätiön tutkimusapuraha

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian ja Suomen Hammaslääketieteen Säätiön tutkimusapurahoja  (3 500–16 000 €) voi hakea päätoimiseen tutkimuksen aiheuttamiin kuluihin ja työskentelyyn. Tutkimusapurahan hakija voi hakea myös nuoren tutkijan stipendiä samalla verkkolomakkeella.

Haettavana ovat myös seuraavat nimikkoapurahat:

 • Suunterveyden edistäminen -apuraha
 • Colgate-apuraha
 • Planmeca Group -apuraha
 • Implantologian jaoston apuraha (implanttihoitoihin liittyvä kliininen tutkimus)
 • Lasten hammashoidon jaoston apuraha
 • Parodontologian jaoston apuraha
 • Ortodontian jaoston apuraha

Opiskelija-apuraha

Opiskelija-apurahaa (enintään 3000 €) voi hakea hammaslääketieteen opiskelija, joka on Apollonian jäsen. Opiskelija-apurahaa voi hakea päätoimiseen tutkimuksen aiheuttamiin kuluihin ja työskentelyyn.

Nuoren tutkijan apuraha

Nuoren tutkijan apuraha (21 500 €, sis. apurahan saajan eläkevakuutuksen) on tarkoitettu päätoimiseen työskentelyyn tutkijana vuoden ajan. Lisäksi hakija voi hakea apurahaa myös tutkimuksen kulujen kattamiseen. Nuoren tutkijan apuraha myönnetään väitöskirjatutkimusta tekevälle hammaslääkärille. Nuoren tutkijan apurahan saaja voi olla tutkijakoulun koulutettava.

Lokakuussa 2018 apurahaa voi hakea vuodeksi ajalle 1.7.2019–30.6.2020. Apurahaa on mahdollista saada kahdeksi vuodeksi, mutta sitä myönnetään yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Yhteisrahaston tutkimusapuraha

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian ja Suomen Hammaslääkäriliiton yhteisrahaston tutkimusapurahaa (3 500–12 000 €) voi hakea Apollonian ja Hammaslääkäriliiton jäsenenä.

Yhteisrahastosta tuettavien tutkimusten painopistealueet ovat: terveystaloustiede, terveydenhuoltotutkimus (esim. hoidon vaikuttavuus, johtaminen, palveluiden käyttö, työhyvinvointi ja työnjako), kansanterveystiede ja epidemiologia sekä hammaslääkärin työhön, työhyvinvointiin ja työoloihin liittyvä kliininen tutkimus.

Yhteisrahaston tutkimusapurahaa voi hakea päätoimiseen tutkimuksen aiheuttamiin kuluihin ja työskentelyyn.

Lisätietoja: Vesa Pohjolalta, etunimi.sukunimi@apollonia.fi tai p. (09) 6803 1231 tai 040 1463696 .