Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Vaaleja valmisteleva toimikunta

Apollonia / Yhdistys / Vaaleja valmisteleva toimikunta

Vaaleja valmistelevan toimikunnan tehtävänä on Apollonian vaalien valmistelu. Toimikunta laatii ehdotuksen Apollonian luottamushenkilöiksi Apollonian Vaalikokoukseen.

Toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Puheenjohtajana toimii Apollonian hallituksen edellinen puheenjohtaja.

Vaaleja valmistelevan toimikunnan muut jäsenet valitsee Apollonian vaalikokous Apollonian hallituksen esityksestä. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan enintään kolmeksi vuodeksi peräkkäin. Toimikunnan jäsenet eivät saa kuulua Apollonian hallitukseen.

Vaaleja valmistelevan toimikunnan tulee hallituksen ja pysyvien toimikuntien kokoonpanoa koskevassa ehdotuksessaan noudattaa tasapuolisuutta ja huomioida alueelliset näkökohdat, mutta myös harkita Apollonian sääntöjen 2 §:n tarkoittaman toiminnan toteutumisedellytykset ja huomioida, että Apollonian hallitus ja hallituksen työvaliokunta ovat työskentelykykyisiä.

Vaaleja valmisteleva toimikunta 2023

Liisa Suominen (Kuopio), puheenjohtaja
Mervi Gürsoy (Turku)
Anna Liukkonen (Tampere)
Antti Kämppi (Helsinki) uusi
Tarja Tanner (Oulu) uusi