Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Podcast-sarja: Karonkka

Apollonia / Podcast-sarja: Karonkka

Podcast-sarja ”Karonkka” nostaa esiin henkilöitä, jotka ovat tehneet väitöskirjan hammaslääketieteen alalta Suomessa. Haastatteluissa käydään läpi itse projektia ja luonnollisesti myös väitöskirjan sisältöä. Karonkka-sarjaa on tehty jo aiemmin, ja nyt se jatkuu Apollonian ja QAdentalin yhteistyönä.

Podcastien emäntinä tai isäntinä toimivat Apollonian valitsemat henkilöt, joilla on myös omakohtaista kokemusta tutkimustyöstä. Podcast-sarja on kuunneltavissa Apollonian sivustolla, Spotifyissa ja QAdentalin sivuilla.

2.5.2024: Yhdeksännessä jaksossa haastateltavan on HLT, evahml Hanna Rajantie. Jaksossa puhutaan väitöskirjasta, jossa käsitellään toiminnallisia ja subjektiivisia lopputuloksia kasvomurtumien leikkaushoidon pitkäaikaisseurannassa.

19.3.2024: Kahdeksannessa jaksossa haastatellaan HLK, väit. Aini Hyytäistä. Aiheena on väitöskirja, joka käsitteli pään ja kaulan alueen levyepiteelikarsinooman sädehoitoa.

21.12.2023: Seitsemännessä jaksossa haastateltavana on HLT, evahml Paula Tegelberg. Aiheena on väitöskirja, joka käsitteli metabolista oireyhtymää ja parodontaali-infektioita.

27.6.2023: Podcast-sarjan kuudennessa jaksossa puhutaan iäkkäiden suun terveydenhuollosta kotihoidossa ja väitöskirjaprojektista HLT Riikka Salmen kanssa.

31.5.2023: Viidennessä jaksossa haastateltavana on HLT, EHL Tuula Talvitie. Aiheena on väitöskirja, joka käsitteli voiman ja keston vaikutusta niskavetohoidossa.

28.4.2023: Neljännessä jaksossa HLT Taru Aro kertoo väitöskirjastaan, joka käsitteli kotihoitajien näkemyksistä ikääntyneiden suunhoidosta. Jaksossa puhutaan myös väitöskirjatyöstä ja asiantuntemuksesta.

16.3.2023: Jaksossa 3 haasteltavana on HLT, EHL Anne Laajala. Laajalan väitöskirjan aiheena on Pohjoissuomalaisen aikuisväestön hampaiden reikiintyminen ja siihen liittyvät suuhygieniatottumukset ja geneettiset tekijät.

14.2.2023: Uusimassa Karonkka-podcastissa haastatellaan HLT, evahml Pekka Ahlholmia, joka on väitellyt vähän aikaa sitten digitaalitekniikasta korjaavassa hoidossa.

26.1.2023: Sarjan aloittaa professori Timo Närhin haastattelulla, jossa käydään läpi hammaslääketieteen tutkimustyötä ja sen nykytilaa, sekä Timon kokemuksia omasta väitöskirjatyöstään ja ohjaajana toimimisesta.