Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Painotuoretta tiedettä -palstan kirjoitusohjeet

Apollonia / Painotuoretta tiedettä -palstan kirjoitusohjeet

Painotuoretta tiedettä -palsta tarjoaa suomalaisille hammaslääketieteen tutkijoille tilaisuuden esitellä tuoreita tutkimustuloksiaan Hammaslääkärilehdessä omin sanoin. Palsta on tarkoitettu alkuperäistutkimuksille, jotka on juuri julkaistu kansainvälisissä lehdissä.

Julkaistavaksi tarjottava kirjoitus kannattaa lähettää toimitukseen heti, kun alkuperäinen käsikirjoitus on hyväksytty julkaistavaksi. Palstalle tarjottavien kirjoitusten enimmäispituus on 3 500 merkkiä välilyönteineen. Kirjoituksia ei enää vertaisarvioida, mutta ne kielenhuolletaan.

Kirjoitukset pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen: mataleena.parikka@tuni.fi 

Kirjoituksessa tulee huomioida Hammaslääkärilehden lukija: valtaosa lukijoista on kliinistä työtä tekeviä hammaslääkäreitä. Kirjoituksen laatijan kannattaa kysyä itseltään seuraavat kysymykset: Millä tavoin tutkimusaihe on lehden lukijan kannalta merkityksellinen? Miten tämän tutkimuksen avulla saatu tieto hyödyttää nyt tai mahdollisesti tulevaisuudessa potilaita ja/tai kliinikkoa?

Kirjoitukset tulee otsikoida. Otsikon tavoitepituus on korkeintaan 75 merkkiä välilyönteineen. Hyvä otsikko on napakka ja houkuttelee lukemaan. Tutkimuksen nimi ei yleensä sovi otsikoksi. Tuloksista tai johtopäätöksistä sen sijaan saa useimmiten hyvän otsikon.

Tekstin liitteeksi tarvitaan tutkimuksen viitetiedot sekä tutkimuksen tekijöiden toimipaikkatiedot. Suomessa toimivien tutkijoiden tiedot ilmoitetaan suomeksi ja muualla työskentelevien tiedot englanniksi.