Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Huomionosoitukset

Apollonia / Yhdistys / Huomionosoitukset

Juhlamitalin saajat Apollonia Symposiumissa 2017 Finlandia-talolla. Kuva: Ismo Henttonen.

Apollonia myöntää vuosittain palkintoja, mitaleja ja ansiomerkkejä kunnianosoituksena ja kiitoksena hammaslääketieteen ja seuran eteen tehdystä työstä.

Palkinnot

Apollonian merkittävin palkinto on Apollonia-palkinto, joka on kunnianosoitus ansiokkaasta hammaslääketieteellisestä tutkimustyöstä. Ensimmäinen Apollonia-palkinto myönnettiin vuonna 1997 ja niitä on jaettu yhteensä 14 kertaa. Palkinto on arvoltaan 10 000 € ja palkinnon myöntää Apollonian hallitus.

Palkitut:

 • Kauko Mäkinen 1997
 • Maria Malmström 1999
 • Satu Alaluusua 2001
 • Helena Ranta 2003
 • Matti Knuuttila 2005
 • Riitta Seppänen-Kaijansinkko (ent. Suuronen) 2007
 • Irma Thesleff 2009
 • Miira Vehkalahti 2010
 • Hammaslääketieteen historian seura Aurora ry 2012
 • Stina Syrjänen 2014
 • Tuula Salo 2017
 • Timo Sorsa 2018
 • Eva Söderling 2020
 • Pekka Vallittu 2022
 • Liisa Suominen 2024

Vuoden kouluttaja -palkinto on tunnustus ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta kouluttajan työstä. Palkintoa on jaettu vuodesta 1987. Palkinnon (3000 €) myöntää Apollonian Koulutustoimikunta.

Vuoden opiskelija -palkinto (1000 €). myönnetään vuosittain yhdelle opintonsa päättävälle opiskelijalle jokaisessa hammaslääketieteellistä perusopetusta tarjoavassa yliopistossa. Opinoissaan hyvin menestyneet palkittavat valitsee kukin hammaslääketieteen opinahjo.

Apollonia palkitsee vuosittain hammaslääketieteen perusopintoihin liittyvän syventävien opintojen työn tai hammaslääketieteen erikoistumisopintoihin liittyvän kirjallisen työn, joka on julkaistu Suomen Hammaslääkärilehdessä tieteellisten artikkelien sarjassa. Lisäksi vuosittain palkitaan Hammaslääkärilehdessä julkaistu ansioitunut Painotuoretta tiedettä -kirjoitus. Palkintojen saajat valitsee Apollonian hallitus tieteellisen päätoimittajan esityksestä edellisenä vuonna julkaistujen artikkelien joukosta ja palkinnot ovat arvoltaan 500 €.

Mitalit

 • Matti Äyräpään mitali (70 v.) 1922
 • Juuso Kivimäen mitali (70 v.) 1963
 • Seuran 75-vuotisjuhlamitali 1967
 • Mauri Pohdon mitali (70 v.) 1975
 • Yrjö Veli Paateron mitali 1982
 • Arje Scheinin mitali 1987
 • Seuran 100-vuotisjuhalmitali 1992
 • Apollonian 125-vuotisjuhlamitali 2017

Apollonian ansiomerkit

Apollonian kultainen ansiomerkki voidaan myöntää Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian jäsenelle ja myös Apolloniaan kuulumattomalle henkilölle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti hammaslääkärikunnan hyväksi vähintään kymmenen vuotta, josta viisi vuotta Apollonian luottamustehtävissä.

Apollonian hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian jäsenelle ja myös Apolloniaan kuulumattomalle henkilölle, joka on toiminut luottamustehtävissä tai muuten ansiokkaasti Apollonian päämäärien hyväksi vähintään kuusi vuotta.

Apollonian pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian jäsenelle ja myös Apolloniaan kuulumattomalle henkilölle, joka on paikallistoiminnassa, luottamustehtävissä tai muuten toiminut Apollonian päämäärien hyväksi vähintään kolme vuotta.

Apollonian ansiomerkkejä ja mitaleita voi hakea lyhyellä vapaamuotoisella  hakemuksella, joka osoitetaan Apollonian hallitukselle. Hakemus lähetetään sähköpostitse järjestösuunnittelija Tiia Yli-Kankahilalle (tiia.yli-kankahila@apollonia.fi)

Hakemuksessa tulee olla:

 • kenelle huomionosoitusta haetaan ja millä perusteella (lyhyt kuvaus ehdokkaasta ja hänen toiminnastaan)
 • ehdokkaan / ehdokkaiden aikaisemmin saamat huomionosoitukset (jos on tiedossa)
 • huomionosoituksen hakijan/yhteyshenkilön yhteystiedot
 • koska huomionosoitus/-osoitukset on tarkoitus luovuttaa
 • toivotteko Apollonian edustajan luovuttavan huomionosoituksen / huomionosoitukset vai haluaako hakija luovuttaa ne itse.

Päätöksen ansiomerkin / mitalin myöntämisestä tekee Apollonian hallitus.

Lisätiedot: Kaisa Laukkanen,  p. 040 169 6534, etunimi.sukunimi@apollonia.fi