Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Apollonian strategia

Apollonia / Yhdistys / Apollonian strategia

Apollonian strategia vuosille 2024–2028 tiivistyy kolmen osa-alueen – yhdistystoiminnan, täydennyskoulutustoiminnan ja tieteellinen toiminnan – ympärille. Apollonia on:

  • hammaslääkärien oma yhdistys
  • riippumaton täydennyskouluttaja
  • tutkimuksen tukija ja tiedon välittäjä

Strategiset valinnat ohjaavat jokapäiväistä arkityötä ja ne on jaettu edelleen pienempiin osiin, joiden toteutumista seurataan jatkuvasti. Tieto taidoksi – suun terveydeksi -perusperiaate ohjaa toimintaamme.

Tehtävänämme on edistää hammaslääkärien ammatillista kehittymistä, tieteellistä tutkimusta ja tutkitun tiedon hyödyntämistä terveyden edistämiseksi. Toimintamme on riippumatonta, korkealaatuista, vastuullista ja arvostettua.

Tavoitteenamme on olla kiinnostava, monipuolinen ja riippumaton hammaslääkärien kollegiaalinen yhteisö, tukitun tiedon välittäjä ja täydennyskouluttaja.

Uuteen strategiaan tiivistetyt arvot – tieteellisyys, yhteisöllisyys ja vastuullisuus – ohjaavat toimintaa kaikilla tasoilla. Toimintakulttuuri on tiivistetty sanoihin: arvostavasti, avoimesti ja yhdessä.

Voit ladata yhdelle sivulle tiivistetyn strategian (pdf) ja tutustua siihen.