Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Jäsenkokoukset

Apollonia / Yhdistys / Jäsenkokoukset

Apollonian ylintä päätäntävaltaa käyttävät Apollonian jäsenkokoukset.

Apollonian kokouksia ovat maalis-huhtikuussa pidettävä vuosikokous, marras-joulukuussa järjestettävä vaalikokous sekä kuukausittaiset jäsenkokoukset.

Apollonian säännöt 11§: Jos jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi vuosi- tai vaalikokouk­sessa, hänen on tehtävä kirjallinen esitys Apollonian hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta.

Esityksen voi toimittaa Kaisa Laukkaselle, etunimi.sukunimi@apollonia.fi.

Vuosikokouksessa esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta, tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien kertomukset, vahvistetaan tilinpäätös, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille sekä käsitellään mahdolliset muut esityslistan asiat. Kokouksessa kutsutaan myös kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenet.

Vaalikokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle sekä määrätään seuraavan vuoden  jäsen- ja liittymismaksujen suuruus sekä palkkiot. Vaalikokouksessa valitaan hallituksen jäsenet, muut luottamushenkilöt ja tilintarkastajat.

Jäsenkokouksia pidetään kuukausittain hallituksen määrääminä ajankohtina paikallisseurojen alueella. Jäsenkokousten puheenjohtajana toimii Apollonian puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa Apollonian varapuheenjohtaja. Kokouksissa kuullaan Apollonian ajankohtaiskatsaus ja kokouspäivänä järjestetään samassa paikassa myös Apollonian jäsenetukurssi.

Apollonian säännöt 11§: Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle asetettavat ehdokkaat on il­moitettava vaalikokousta edeltävässä Apollonian jäsenko­kouksessa.

Jäsenkokouksista ilmoitetaan Apollonian verkkosivuilla ja Suomen Hammaslääkärilehdessä.

Jäsenkokoukset 2024

Apollonia järjestää jäsenkokoukset yhdessä paikallisten hammaslääkäriseurojen kanssa.
Paikallinen hammaslääkäriseura on merkitty sulkuihin.

Tarkemmat tiedot jäsenkokouksista löytyvät Jäsenen extranet-sivuilta (vaatii kirjautumisen).

10.1.  Porvoo (Itä-Uudenmaan HS)
7.2.    Kouvola (Kouvolan seudun HS)
20.3.  Pori (Satakunnan HS)
24.4.   Oulu (Oulun HS), vuosikokous
15.5.   Vaasa (Vaasan HS)
25.9.   Joensuu (Pohjois-Karjalan HS)
9.10.  Tampere (Tampereen HS)
8.11.   Helsinki (Helsingin Seudun HS) vaalikokous, HML-päivillä