puh. + 358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi
Käyttäjätunnus (sähköpostiosoite):  Salasana:  › Salasana hukassa? Pyydä uusi täältä
› Kirjaudu sisään

Jäsenkokoukset

Apollonian ylintä päätäntävaltaa käyttävät Apollonian jäsenkokoukset.

Apollonian kokouksia ovat maalis-huhtikuussa pidettävä vuosikokous, marras-joulukuussa järjestettävä vaalikokous sekä kuukausittaiset jäsenkokoukset.

Apollonian säännöt 11§: Jos jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi vuosi- tai vaalikokouk­sessa, hänen on tehtävä kirjallinen esitys Apollonian hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta.

Esityksen voi toimittaa hallituksen sihteerille Satu Muukkoselle, etunimi.sukunimi@apollonia.fi.

Vuosikokouksessa esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta, tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien kertomukset, vahvistetaan tilinpäätös, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille sekä käsitellään mahdolliset muut esityslistan asiat. Kokouksessa kutsutaan myös kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenet.

Vaalikokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle sekä määrätään seuraavan vuoden  jäsen- ja liittymismaksujen suuruus sekä palkkiot. Vaalikokouksessa valitaan hallituksen jäsenet, muut luottamushenkilöt ja tilintarkastajat.

Jäsenkokouksia pidetään kuukausittain hallituksen määrääminä ajankohtina paikallisseurojen alueella. Jäsenkokousten puheenjohtajana toimii Apollonian puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa Apollonian varapuheenjohtaja. Kokouksissa kuullaan Apollonian ajankohtaiskatsaus ja kokouspäivänä järjestetään samassa paikassa myös Apollonian jäsenetukurssi.

Apollonian säännöt 11§: Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle asetettavat ehdokkaat on il­moitettava vaalikokousta edeltävässä Apollonian jäsenko­kouksessa.

Jäsenkokouksista ilmoitetaan Apollonian verkkosivuilla ja Suomen Hammaslääkärilehdessä.

Lisätietoja jäsenkokouksista tarvittaessa Satu Muukkoselta: etunimi.sukunimi@apollonia.fi.

Jäsenkokoukset 2021

Apollonia järjestää jäsenkokoukset yhdessä paikallisten hammaslääkäriseurojen kanssa.
Paikallinen hammaslääkäriseura on merkitty sulkuihin.

Tarkemmat tiedot jäsenkokouksista löytyvät Jäsenen extranet-sivuilta (vaatii kirjautumisen).
Kaikki kevään 2021 jäsenkokoukset pidetään poikkeustilanteesta johtuen webinaareina.

14.1.2021 Jäsenkokous (joensuu, Pohjois-Karjalan HS) webinaari
23.2.2021 Jäsenkokous (Porvoo, Itä-Uudenmaan HS ) webinaari
25.3.2021 Jäsenkokous (Rovaniemi) webinaari
22.4.2021 Vuosikokous (Vaasa) webinaari (mm. sääntömuutos)
20.5.2021 Jäsenkokous (Lahti) webinaari
16.9.2021 Jäsenkokous (Mikkeli) siirretty pidettäväksi 14.10 .2021
14.10.2021 Jäsenkokous (Kouvola)
12.11.2021 klo 12-13 Vaalikokous, Helsinki (Helsingin Seudun HS)

Jäsenkokoukset 2022

13.1.2022 Jäsenkokous (Kajaani)
10.2.2022 Jäsenkokous (Jyväskylä)
24.3.2022 Jäsenkokous (Seinäjoki)
21.4.2022 Vuosikokous (Hämeenlinna)
19.5.2022 Jäsenkokous (Turku)
15.9.2022 Jäsenkokous (Savonlinna)
27.10.2022 Jäsenkokous (Rauma/Pori)
11.11.2022 klo 12-13 Vaalikokous, Helsinki (Helsingin Seudun HS)