puh. + 358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi
Käyttäjätunnus (sähköpostiosoite):  Salasana:  › Salasana hukassa? Pyydä uusi täältä
› Kirjaudu sisään

Jäsenkokoukset

Apollonian ylintä päätäntävaltaa käyttävät Apollonian jäsenkokoukset.

Apollonian kokouksia ovat maalis-huhtikuussa pidettävä vuosikokous, marras-joulukuussa järjestettävä vaalikokous sekä kuukausittaiset jäsenkokoukset.

Apollonian säännöt 10§: Jos jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi vuosi- tai vaalikokouk­sessa, hänen on tehtävä kirjallinen esitys Apollonian hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta. Esityksen voi toimittaa hallituksen sihteerille Satu Muukkoselle, etunimi.sukunimi@apollonia.fi.

Vuosikokouksessa esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta, tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä tilintarkastuskertomus, vahvistetaan tilinpäätös, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille sekä käsitellään mahdolliset muut esityslistan asiat. Kokouksessa kutsutaan myös kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenet.

Vaalikokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi sekä määrätään seuraavana toimintavuonna kannettavien jäsen- ja liittymismaksujen suuruus ja jäsenalennusten perusteet. Vaalikokouksessa valitaan hallituksen jäsenet, muut luottamushenkilöt ja tilintarkastajat.

Jäsenkokouksia pidetään kuukausittain hallituksen määrääminä ajankohtina paikallisseurojen alueella. Jäsenkokousten puheenjohtajana toimii Apollonian puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa Apollonian varapuheenjohtaja. Kokouksissa kuullaan Apollonian ajankohtaiskatsaus ja kokouspäivänä järjestetään samassa paikassa myös Apollonian jäsenetukurssi. Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle asetettavat ehdokkaat on il­moitettava vaalikokousta edeltävässä Apollonian jäsenko­kouksessa.

Jäsenkokouksista ilmoitetaan Apollonian verkkosivuilla ja Suomen Hammaslääkärilehdessä.

Lisätietoja jäsenkokouksista tarvittaessa Satu Muukkoselta: etunimi.sukunimi@apollonia.fi.

Jäsenkokoukset 2020

Apollonia järjestää jäsenkokoukset yhdessä paikallisten hammaslääkäriseurojen kanssa.
Paikallinen hammaslääkäriseura on merkitty sulkuihin.

23.1.2020 Jäsenkokous, Pietarsaari (Keski-Pohjanmaan HS)
13.2.2020 Jäsenkokous, Tampere (Tampereen HS)
26.3.2020 Jäsenkokous, Joensuu (Pohjois-Karjalan HS) peruttu koronavirustilanteen johdosta
23.4.2020 Vuosikokous, Kuopio (Pohjois-Savon HS), Teams-kokous
14.5.2020 Jäsenkokous, Tammisaari (Länsi-Uudenmaan HS), webinaari
24.9.2020 Jäsenkokous, Kotka (Kotkan Seudun HS), pidetty Kotkassa
15.10.2020 Jäsenkokous Oulu (Oulun HS), pidetään Oulussa
13.11.2020 klo 12-13 Vaalikokous, Helsinki (Helsingin Seudun HS), Teams-kokous

Jäsenkokoukset 2021

Vuoden ensimmäinen jäsenkokous pidetään 14.1.2021 Joensuussa (Original Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1, Joensuu).

Muut vuoden 2021 jäsenkokousten paikkakunnat ja ajankohdat vahvistetaan hallituksen kokouksessa 29.1.2021.