puh. + 358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi
Käyttäjätunnus (sähköpostiosoite):  Salasana:  › Salasana hukassa? Pyydä uusi täältä
› Kirjaudu sisään

Kongressiapurahat

Jäsen voi hakea kongressiapurahaa (entinen matka-apuraha) kansainväliseen tieteelliseen kongressiin, symposiumiin tai kokoukseen, jossa hänellä on suullinen esitys, posteri, kutsuttu esitelmä tai puheenjohtajuus. Yhtä posteria kohti voidaan myöntää ainoastaan yksi kongressiapuraha. Poikkeustapauksissa apuraha voidaan myöntää työryhmätyöskentelyyn symposiumissa, jossa hakija toimii esimerkiksi Suomen edustajana.

Kongressiapuraha voidaan myöntää joka toinen vuosi. Vuonna 2022 kongressiapuraha voidaan myöntää vuonna 2020 tai sitä ennen kongressiapurahan (ent. matka-apuraha) saaneelle.

Kongressiapuraha on tarkoitettu kattamaan osallistumismaksuista, matkoista ja majoituksesta aiheutuvia kuluja. Lisäksi kongressiapurahasta voidaan korvata tietyin edellytyksin posterin valmistamisesta aiheutuvia kuluja. Apurahan määrä Pohjoismaihin tai Eurooppaan tehtävissä matkoissa on enintään 1 200 € ja Euroopan ulkopuolelle tehtäviin matkoihin enintään 2 000 €.

Kongressiapurahoja tulee hakea hyvissä ajoin ennen aiottua matkaa. Kongressiapurahat käsitellään Apollonian hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan kokouksissa.

Hakemusten toimitus- ja käsittelypäivät vuonna 2022

30.3.2022 mennessä toimitettu hakemus käsitellään hallituksen kokouksessa 6.4.2022.

11.5.2022 mennessä toimitettu hakemus käsitellään hallituksen kokouksessa 18.5.2022.

12.8.2022 mennessä toimitettu hakemus käsitellään hallituksen kokouksessa 19.8.2022.

5.10.2022 mennessä toimitettu hakemus käsitellään hallituksen kokouksessa 12.10.2022.

7.12.2022 mennessä toimitettu hakemus käsitellään hallituksen kokouksessa 14.12.2022.

Apurahoja haetaan Apollonian sähköisessä apurahajärjestelmässä. Uudet käyttäjät rekisteröityvät apurahajärjestelmän käyttäjiksi ensimmäisellä kerralla. Apurahajärjestelmässä hakijan käyttäjätunnus on Apollonian jäsenrekisterissä oleva hakijan sähköpostiosoite. Uusi järjestelmä neuvoo salasanan tekemisessä.

Hae kongressiapurahaa

Selvitys kongressiapurahasta

Selvitys kongressiapurahasta tehdään kolmen kuukauden kuluessa matkan jälkeen apurahajärjestelmässä Selvitys-alasivulla. Myönnetty kongressiapuraha maksetaan, kun hakija on tehnyt selvityksen. Sen kuluerittelyyn tulee eritellä matkakulut sekä liittää kulutositteet liitteeksi. Näitä ovat mm. osallistumismaksu, matka- ja majoituskulut. Mahdolliset posterin painatuskulut voidaan maksaa. Ateriakuluja tai päivärahoja ei makseta.

Jos kongressiapuraha on myönnetty posterin esittämiseen, pyydetään tutkimuksen tulokset esittämään saman vuoden tai viimeistään seuraavan vuoden Hammaslääkäripäivillä. Hakijoita pyydetään seuraamaan posterinäyttelyiden ilmoittautumisohjeita  Hammaslääkäripäivät-sivulla sekä Hammaslääkärilehdessä.

Anna Hammaslääkärilehden tiedetoimitukselle uutisvinkki!

Koska tuoreimmat tieteelliset saavutukset usein ovat esillä juuri kansainvälisissä kongresseissa ja tapahtumissa, Hammaslääkärilehden tiedetoimitus toivoo kongressiapurahan saajilta yhtä tai vaikka useampaakin uutisvinkkiä tuoreeltaan tapahtuman jälkeen.

Uutisaiheen lisäksi pyydämme lyhyttä perustelua sille, miksi juuri tämä aihe tai nämä aiheet olisivat tärkeitä tai hyviä uutisaiheita. Toivomme myös selkeät ja tarkat tiedot tuoreista tutkimusartikkelista tai -artikkeleista, joiden pohjalta aihetta on tapahtumassa käsitelty.

Pyydämme lähettämään vinkin tai vinkit kuukauden kuluessa kongressista/tapahtumasta osoitteeseen toimitus@apollonia.fi.

Lisätietoja kongressiapurahoista: Pääsihteeri Annamari Nihtilä, etnumi.sukunimi@apollonia.fi tai p. 050 569 7800