puh. + 358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi
Käyttäjätunnus (sähköpostiosoite):  Salasana:  › Salasana hukassa? Pyydä uusi täältä
› Kirjaudu sisään

Matka-apurahat

Jäsen voi hakea matka-apurahaa kansainväliseen, tieteelliseen kongressiin, symposiumiin tai kokoukseen, jossa hänellä on suullinen esitys, posteri, kutsuttu esitelmä tai puheenjohtajuus. Poikkeustapauksissa apuraha voidaan myöntää työryhmätyöskentelyyn symposiumissa, jossa hakija toimii esimerkiksi Suomen edustajana.

HUOM! Verohallinnon virheen vuoksi Apollonian vuoden 2019 matka-apurahat on merkitty henkilöverotuksen veroehdotuksessa virheellisesti veronalaiseksi ansioksi. Lue lisää

HUOM! Katso ohjeet jo haettuja matka-apurahoja koskevista poikkeavista menettelyistä, joita noudatetaan kornavirustilanteen vuoksi.

Matka-apuraha voidaan myöntää joka toinen vuosi. Vuonna 2021 matka-apuraha voidaan myöntää vuonna 2019 tai sitä ennen matka-apurahan saaneelle.

Matka-apuraha on tarkoitettu kattamaan osallistumismaksuista, matkoista ja majoituksesta aiheutuvia kuluja. Lisäksi matka-apurahasta voidaan korvata tietyin edellytyksin posterin valmistamisesta aiheutuvia kuluja. Apurahan määrä Pohjoismaihin tai Eurooppaan tehtävissä matkoissa on enintään 1 200 € ja Euroopan ulkopuolelle tehtäviin matkoihin enintään 2 000 €.

Matka-apurahoja tulee hakea hyvissä ajoin ennen aiottua matkaa. Matka-apurahat käsitellään Apollonian hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan kokouksissa.

Hakemusten toimitus- ja käsittelypäivät vuonna 2021

22.1.2021 mennessä toimistoon toimitetut hakemukset –> käsittelypäivä 29.1.2021.
Muut ajankohdat ilmoitetaan tammikuun lopulla kun hallitus on vahvistanut kokouskalenterin vuodelle 2021.

Apurahoja haetaan erillisessä apurahajärjestelmässä. Uudet käyttäjät rekisteröityvät apurahajärjestelmän käyttäjiksi ensimmäisellä kerralla. Apurahajärjestelmässä käyttäjätunnuksesi on Apollonian jäsenrekisterissä oleva sähköpostiosoitteesi. Uusi järjestelmä neuvoo salasanan tekemisessä.

Hae matka-apurahaa

Selvitys matka-apurahasta

Selvitys matka-apurahasta tehdään kolmen kuukauden kuluessa matkan jälkeen apurahajärjestelmässä Selvitys-alasivulla. Myönnetty matka-apuraha maksetaan, kun hakija on tehnyt apurahajärjestelmässä selvityksen. Sen kuluerittelyyn tulee eritellä matkakulut sekä liittää kulutositteet liitteeksi. Näitä ovat mm. osallistumismaksu, matka- ja majoituskulut. Mahdolliset posterin painatuskulut voidaan maksaa. Ateriakuluja eikä päivärahoja ei makseta.

Jos matka-apuraha on myönnetty posterin esittämiseen, pyydetään tutkimuksen tulokset esittämään saman vuoden tai viimeistään seuraavan vuoden Hammaslääkäripäivillä. Hakijoita pyydetään seuraamaan posterinäyttelyiden ilmoittautumisohjeita  Hammaslääkäripäivät-sivulla sekä Hammaslääkärilehdessä.

Anna Hammaslääkärilehden tiedetoimitukselle uutisvinkki!

Koska tuoreimmat tieteelliset saavutukset usein ovat esillä juuri kansainvälisissä kongresseissa ja tapahtumissa, Hammaslääkärilehden tiedetoimitus toivoo matka-apurahan saajilta yhtä tai vaikka useampaakin uutisvinkkiä tuoreeltaan tapahtuman jälkeen.

Uutisaiheen lisäksi pyydämme lyhyttä perustelua sille, miksi juuri tämä aihe tai nämä aiheet olisivat tärkeitä tai hyviä uutisaiheita. Toivomme myös selkeät ja tarkat tiedot tuoreista tutkimusartikkelista tai -artikkeleista, joiden pohjalta aihetta on tapahtumassa käsitelty.

Pyydämme lähettämään vinkin tai vinkit kuukauden kuluessa kongressista/tapahtumasta osoitteeseen toimitus@apollonia.fi.

Lisätietoja matka-apurahoista: Asiantuntijahammaslääkäri HLT, EHL Aija Hietala-Lenkkeri, aija.hietala-lenkkeri [at] apollonia.fi tai p. 0400 477 599.