Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Suositus ammatillisen osaamisen kehittämisestä

Apollonia / Suositus ammatillisen osaamisen kehittämisestä

Hammaslääkäriseura Apollonia, Suomen Hammaslääkäriliitto ja Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys ovat  laatineet yhteisen suosituksen hammaslääkärien ammatillisen osaamisen suunnitelmallisesta kehittämisestä. Suositus on tehty alunperin vuonna 2014 ja päivitetty vuonna 2019.

Hammaslääkärien ammatillisen osaamisen suunnitelmallisen kehittämisen tärkein tavoite on edistää väestön ja potilaiden terveyttä. Hammaslääkärin ajantasainen tietotaito on korkeatasoisen ja turvallisen hoidon perusta. Osaaminen tukee myös työhyvinvointia. Hammaslääkärijärjestöt kannustavat jäseniään ammattitaidon suunnitelmalliseen kehittämiseen, jotta he voivat toimia potilaidensa parhaaksi.

Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen ovat jokaisen terveydenhuollossa toimivan velvollisuus ja oikeus. Tutkimuspohjaisen tiedon uusiutuminen ja hoitomenetelmien kehittyminen edellyttävät jatkuvaa tiedon ajantasaistamista ja elinikäistä oppimista. Suosituksen mukaan hammaslääkärin tulee täydennyskouluttautua vähintään 8–9 päivää vuodessa. Hammaslääkärin tulee tunnistaa ja arvioida omat kehittämistarpeensa ja suunnitelmallisesti vahvistaa osaamistaan näillä alueilla.

Tutustu hammaslääkärijärjestöjen

suositukseen ammatillisen osaamisen kehittämisestä.