Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Väitöskatsaukset

Apollonia / Väitöskatsaukset

Metabolinen oireyhtymä parodontiitin riskitekijänä

Pitkäaikainen metabolinen oireyhtymä, lihavuus ja hyperglykemia näyttävät olevan merkittäviä parodontaalisairauksien riskitekijöitä. Metabolisten häiriöiden yleisyyden vuoksi niiden mahdolliset yhteydet parodontiittiin olisi tärkeää tiedostaa myös hammaslääkärin vastaanotolla.

Kohti HNSCC-potilaiden tehokkaampaa sädehoitoa

Väitöstutkimuksessa pyrittiin löytämään tehokkaampia ja yksilökohtaisempia hoitomuotoja pään ja kaulan alueen levyepiteelikarsinoomaan. Yksi lupaavalta vaikuttava hoitomuoto on yhdistää navitoklaksi-lääkitys sädehoitoon.