Tieto taidoksi - suun terveydeksi

psykologia

Väitös: Lasten hammashoitopelko on monimuotoinen ilmiö

11-16-vuotiailla tehdyn väitöstutkimuksen perusteella hammashoitopelkoon kannattaisi puuttua jo lapsuudessa tai nuoruudessa. Hammashoitopelon ehkäisy ja hoito tulisi suunnitella ja toteuttaa yksilöllisesti. On tärkeää ottaa huomioon hammashoitopelon monimuotoisuus ja sen vaikutukset suunterveyteen liittyvään elämänlaatuun.

Pelko pois mielen hallinnalla

Bernie Whitaker korostaa, että kipu on monimutkainen ilmiö: se on tuntoaistimuksen ja kognitiivisten prosessien yhdistelmä. Kivun kokemukseen vaikuttavat esimerkiksi muistot aiemmista vastaavista toimenpiteistä sekä huomion kohdistuminen hoitotilanteessa. · Kivun lievitys lääkkeillä ei auta pelkoon ja ahdistukseen, jota kipu aiheuttaa, muistuttaa Whitaker.