Tieto taidoksi - suun terveydeksi

ameloblastooma

Apollonia / ameloblastooma

Väitös: Leukaluun turvotuksen tai erittävän fistelin taustalla voi olla ameloblastooma

HUSissa hoidettuja ameloblastoomatapauksia käsittelevässä väitöstutkimuksessa pohditaan, kannattaisiko ala- ja yläleuan ameloblastoomia vastaisuudessa tutkia ja esitellä kirjallisuudessa erillisinä ameloblastoomatyyppeinä. Kirjallisuuden perusteella radikaali kirurgia on edelleen suositeltavin hoitomenetelmä etenkin yläleuan alueella, jossa kasvaimet uusivat vielä useammin kuin alaleuassa.