Tieto taidoksi - suun terveydeksi

anestesia

Apollonia / anestesia

Väitös: Terveyskeskuksen hammashoidon nukutuspotilaista pääosa yleisterveitä lapsia

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon yleisanestesiahammashoidon prosessia ja potilaiden taustoja. Selvisi, että osalla yleisterveistä lapsista yleisanestesiahammashoitoon joutuminen olisi todennäköisesti ehkäistävissä. Erityistä huomioita tulisi kiinnittää ulkomaalaistaustaisiin perheisiin.