Tieto taidoksi - suun terveydeksi

COVID-19

Apollonia / COVID-19

Korona siirsi oikomishoitojen aloituksia

Ortodontiassa korona näkyi erityisesti hoidon aloitusten siirtymisinä. Vaikutukset käynnissä oleviin hoitoihin olivat suhteellisen pieniä.