Tieto taidoksi - suun terveydeksi

gerontologia

Apollonia / gerontologia

Toimijuus sopeutuu toimintakyvyn heikentyessä

Vanhojen ihmisten toimijuus (agency) ei katoa, vaikka heidän toimintakykynsä heikkenee ja he siirtyvät ympärivuorokautiseen hoitoon, osoittaa Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehty tutkimus. Toimijuus muuttaa muotoaan.