Tieto taidoksi - suun terveydeksi

hammashoitopelko

Väitös: Lasten nukutushammashoidon vaikuttavuus edellyttää hoidon syihin puuttumista

Tutkimuksen mukaan karies ja hammashoitopelko olivat tärkeimmät syyt nukutushammashoitoihin kaikissa ikäryhmissä, molemmilla sukupuolilla, yleisterveillä ja -sairailla, sekä potilaiden että huoltajien raportoimana, niin hammaslääkärin diagnosoimana kuin rekisteritietojen perusteellakin. Yleissairaiden lasten tapauksessa kynnys tehdä hammashoito nukutuksessa oli matalampi kuin yleisterveiden lasten.

Väitös: Lasten hammashoitopelko on monimuotoinen ilmiö

11-16-vuotiailla tehdyn väitöstutkimuksen perusteella hammashoitopelkoon kannattaisi puuttua jo lapsuudessa tai nuoruudessa. Hammashoitopelon ehkäisy ja hoito tulisi suunnitella ja toteuttaa yksilöllisesti. On tärkeää ottaa huomioon hammashoitopelon monimuotoisuus ja sen vaikutukset suunterveyteen liittyvään elämänlaatuun.

Pelko pois mielen hallinnalla

Bernie Whitaker korostaa, että kipu on monimutkainen ilmiö: se on tuntoaistimuksen ja kognitiivisten prosessien yhdistelmä. Kivun kokemukseen vaikuttavat esimerkiksi muistot aiemmista vastaavista toimenpiteistä sekä huomion kohdistuminen hoitotilanteessa. · Kivun lievitys lääkkeillä ei auta pelkoon ja ahdistukseen, jota kipu aiheuttaa, muistuttaa Whitaker.