Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Pelkäävä potilas on usein kipuherkkä

Pelkäävä potilas on usein kipuherkkä

Pelkäävä potilas on usein kipuherkkä

22.2.2019 klo 10:30

Muualta kuin suun alueelta mitattu kipuherkkyys on yhteydessä hammashoitopelkoon, todetaan suomalaisessa kohorttitutkimuksessa. Hammashoitoa enemmän pelkäävillä potilailla – erityisesti naispotilailla – oli matalampi kivunsietokyky ja kipukynnys.

Hammashoitopelon tiedetään liittyvän vahvasti kipukokemukseen, mutta kipuherkkyyden ja pelon välistä mekanismia ei tunneta tarkasti. Suomalaistutkimuksen tavoitteena oli selvittää, eroaako muualta kuin suun alueelta mitattu kipukynnys ja kivunsietokyky eri asteista hammashoitopelkoa kokevilla keski-ikäisillä aikuisilla.

Aineisto saatiin Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -tutkimuksesta, jonka viimeisin osakysely tehtiin 2012–14 tutkittavien ollessa 46–47-vuotiaita. Kaikkiaan 1 736 henkilöä osallistui hammashoitopelkoa ja sen kahta osa-aluetta, ennakoivaa ja toimenpidepelkoa selvittävään kyselyyn sekä kliiniseen tarkastukseen, jossa mitattiin myös painekipukynnystä ja painekivun sietokykyä vartalon eri osista.

Tutkimuksen mukaan naiset pelkäsivät enemmän hammashoitoa ja heillä oli alhaisempi kipukynnys kuin miehillä. Kohtalaisesti tai paljon hammashoitoa pelkäävillä naisilla oli merkitsevästi alhaisempi kipukynnys ja kivunsietokyky kuin vähän pelkäävillä. Kivunsietokyvyn yhteys oli vahvempi, ja paljon pelkäävillä sietokyky oli jopa 10 % alhaisempi kuin vähän pelkäävillä. Naisilla sekä ennakoiva pelko että hoitotoimenpiteisiin liittyvä pelko liittyivät alhaiseen kipukynnykseen ja kivunsietokykyyn.

Miehillä vain kivunsietokyvyn ja hammashoitopelon yhteys oli tilastollisesti merkitsevä. Miesten kohdalla kipukynnyksellä oli kuitenkin yhteys hoitotoimenpiteisiin liittyvään hammashoitopelkoon.

Tutkimuksen mukaan hammashoitopelko on yhteydessä alentuneeseen kipukynnykseen ja kivunsietokykyyn. Tutkijat toteavat, ettei tämän tutkimuksen avulla pystytä vielä selvittämään vaikutussuhteen suuntaa. Onko niin, että yksilö, jolla on alentunut kipukynnys ja kivunsietokyky, ehdollistuu helpommin hammashoitopelolle, vai saako aikaisemmasta kivuliaasta hammashoitotoimenpiteestä syntynyt hammashoitopelko aikaan kivun pelon, joka myöhemmin näkyy kipuherkkyytenä? Joka tapauksessa kivun tuottoa tulee välttää hammashoidossa muun muassa puuduttamalla. 

Lähde: Kankaanpää R, Auvinen J, Rantavuori K, Jokelainen J, Karppinen J, Lahti S. Pressure pain sensitivity is associated with dental fear in adults in middle age: Findings from the Northern Finland 1966 birth cohort study. Community Dent Oral Epidemiol. Julkaistu verkossa 13.12.2018.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria: 
Alakategoria: