Tieto taidoksi - suun terveydeksi

ikäihmiset

Apollonia / ikäihmiset

Ikäihmisten ravitsemusohjaus kannattaa

Ikäihmisten virheravitsemuksen esiintyvyydestä on tehty paljon tutkimuksia, ja sen on todettu olevan melko yleistä. ETM Satu Jyväkorven väitöstutkimuksen mukaan lähes kaikkien ravitsemustieto- ja ruoanvalmistuskursseille osallistuneiden tutkittavien ruokavalion laatu, C-vitamiinin ja kuidun saanti sekä psykologinen hyvinvointi paranivat.