Tieto taidoksi - suun terveydeksi

koulutus

Apollonia / koulutus

Valmistuvien hammaslääkärien tiedonhankintataidot puutteellisia

Suomalaisten valmistumisvaiheessa olevien hammaslääkäriopiskelijoiden tiedonhankintastrategioissa ja näyttöön perustuvan hammaslääketieteen perusteiden tuntemuksessa on puutteita, toteavat yliopistonlehtori, dosentti Pentti Nieminen ja professori Jorma Virtanen tuoreessa artikkelissaan.