Tieto taidoksi - suun terveydeksi

lääkkeet

Väitös: Havaintoja opioidien farmakokinetiikasta ja farmakodynamiikasta

Väitöstutkimuksessa tutkittiin rotilla sellaisia lääkkeitä, jotka saattavat tehostaa opioidien vaikutusta sekä estää tai kumota opioiditoleranssia. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin keskushermoston immuunisoluihin kuuluvien mikroglian ja astrosyyttien osuutta morfiinitoleranssissa sekä opioidien aiheuttamassa kivulle herkistymisessä.

Väitös: Sedatiivikuorma on ikäihmisillä yhteydessä heikkoon suunterveyteen

Väitöstutkimuksessa selvitettiin, onko sedatiivikuormalla yhteyttä suunterveyteen kotona asuvilla yli 75-vuotiailla henkilöillä. Sedatiivikuorma näyttää olevan yhteydessä vähentyneeseen syljeneritykseen mutta ei kuivan suun tunteeseen. Lisäksi sedatiivikuorma suurensi epäedullisen suunterveyskäyttäytymisen todennäköisyyttä ja näytti lisäävän karieksen riskiä.

Doksisykliini sittenkin vaaraton lasten hampaille?

Turkulaistutkimuksessa todettiin, ettei doksisykliinin käyttöä lapsilla ehkä tarvitsekaan vältellä. Pikkulapsena saadut doksisykliinikuurit eivät aiheuttaneet nuorten hampaisiin värjäytymiä tai kiillevaurioita.

Antikolinerginen kuorma näkyy ja tuntuu ikäihmisen suussa

Ikäihmisillä tärkeimmät kuivan suun aiheuttajat ovat lääkkeet, erityisesti antikolinergiset lääkkeet. Antikolinergisiin lääkkeisiin kuuluu moniin eri tarkoituksiin käytettäviä valmisteita, kuten inkontinenssilääkkeitä, lihasrelaksantteja, masennuslääkkeitä ja antihistamiineja.