Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Hiirten hampaita paikattiin kantasolujen dentiinituotantoa stimuloimalla

Hiirten hampaita paikattiin kantasolujen dentiinituotantoa stimuloimalla

Hiirten hampaita paikattiin kantasolujen dentiinituotantoa stimuloimalla

16.2.2017 klo 13:45

Lontoon King’s Collegen tutkimusryhmän mukaan mm. Tideglusib-lääkeaine voisi stimuloida hampaan kiilteen ja pulpan kantasolujen dentiinituotantoa. Tämän tyyppiset kantasoluhoidot ja dentiinin kasvattamisen mahdollisuudet voivat tuoda joskus tulevaisuudessa apua taisteluun kariesvaurioita vastaan, mutta tutkimusta tarvitaan vielä paljon.

Hiirten hampailla tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, miten hammasluun omaa, Wnt/β-cat-signaloinnin aktivoitumiseen perustuvaa korjaavaa toimintoa voidaan edistää. Korjaava toiminto salpautuu tutkijoiden mukaan glykogeenisynteesikinaasi-3-entsyymin (GSK3) vaikutuksesta. Tähän voidaan vaikuttaa viemällä GSK3:n estäjää vaurioituneeseen kohtaan.

Tutkijat testasivat kolmea eri pienimolekyylistä GSK3:n estäjää (BIO, CHIR ja Tideglusib), joita vietiin kohteeseen itsestään hajoavalla kollageenisienellä. Kaikki aineet stimuloivat mineralisaatiota merkitsevästi verrattuna kontrolliaineisiin. Pulpa säilyi myös elävänä. Hiirten hampaiden vauriot korjaantuivat tutkijoiden mukaan noin kuudessa viikossa.

Tutkituista aineista Tideglusib-lääkeainetta testataan kliinisissä tutkimuksissa neurologisten sairauksien, kuten Alzheimerin taudin hoitoon. Lontoon King’s Collegen tutkijat painottavat, että nyt tehdyssä tutkimuksessa lääkeaineen määrät ovat paljon pienempiä kuin kliinisessä tutkimuksessa, jossa lääkeainetta annettiin systeemisesti.

 

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 3/2017

Lähde: Neves VC, Babb R, Chandrasekaran D, Sharpe PT. Promotion of natural tooth repair by small molecule GSK3 antagonists. Si Rep. 2017; 7: 39654. Julkaistu verkossa 9.1.2017.