Tieto taidoksi - suun terveydeksi

lasten hammashoito

Väitös: Terveyskeskuksen hammashoidon nukutuspotilaista pääosa yleisterveitä lapsia

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon yleisanestesiahammashoidon prosessia ja potilaiden taustoja. Selvisi, että osalla yleisterveistä lapsista yleisanestesiahammashoitoon joutuminen olisi todennäköisesti ehkäistävissä. Erityistä huomioita tulisi kiinnittää ulkomaalaistaustaisiin perheisiin.

Tutki lapsen limakalvomuutos huolella

Suun limakalvomuutokset ovat lapsilla harvinaisia, mutta niitä kuitenkin esiintyy. Hammaslääkärin tuleekin tunnistaa niistä yleisimmät.
– Yleisimpänä imeväisikäisen suumuutoksena pidetään sammasta. Lievissä tapauksissa ei tarvita hoitoa, vaan plakit häviävät suusta itsekseen. Tällöin mietin, onko kyseessä edes todellinen kandidiaasi, toteaa HLT, EHL Saara Kantola.

Totuus lapsen suusta tulee lapsen suusta

Prof. Helen Rodd muistuttaa, että keskustelussa lasten hampaiston hoidosta ja terveysvalistuksesta unohtuu helposti yksi näkökulma: lapsen oma. Sheffieldin yliopiston kliinisen hammaslääketieteen laitoksella onkin käynnissä CREATE-projekti, jossa annetaan lapsille tilaisuus kertoa, miten he kokevat suunterveytensä ja suusairautensa hoidon. Projektissa pyritään myös kehittämään lapsilähtöisiä toimintamalleja suun terveydenhuoltoon.

Lasten protetiikka katsoo kauas

Lasten ja nuorten protetiikka on ennen kaikkea edellytysten luomista purennan kuntoutukselle joskus tulevaisuudessa – valmistavia ratkaisuja ja säilyttämistä. Näin EHL Taina Kankaala tiivistää lasten protetiikan tavoitteet. Estetiikalla on oma painoarvonsa.

Väitös: Huuli- ja suulakihalkioihin liittyviä näkökohtia Pohjois-Suomessa

Väitöskirjatyö on retrospektiivinen, Pohjois-Suomessa toteutettu 214 potilaan tutkimus, joka esittelee huuli- ja suulakihalkioihin liittyviä näkökohtia: halkioiden epidemiologiaa, puheenparannusleikkauksen tarvetta, suulaen primaarin sulkuleikkauksen jälkeisten fisteleiden määrää sekä halkiopotilaiden kuulotuloksia.