Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Hampaanpoistot kuuluvat myös nykyortodontiaan

Hampaanpoistot kuuluvat myös nykyortodontiaan

Hampaanpoistot kuuluvat myös nykyortodontiaan

20.2.2019 klo 13:45
Kuvituskuva: 
https://www.hammaslaakarilehti.fi/sites/default/files/hmlp2018_domingo_martin_4173.jpg

Meidät on aivopesty uskomaan, että ortodontiassa ei tarvitse tehdä hampaanpoistoja, väittää espanjalainen ortodontti Domingo Martin.

– Nykyiset oikomiskojeita tarjoavat yritykset uskottelevat näin, mutta se ei pidä paikkaansa.

Martin toteaa, että kukaan ei luonnollisesti haluaisi poistaa terveitä hampaita.

– En minä, eivät potilaat itse, eivät heidän vanhempansa. On tavallista, että käytän vastaanotolla tunnin perustellakseni potilaan vanhemmille, miksi minun pitää poistaa lapselta hampaita osana oikomishoitoa.

Ihmiselimistöllä on biologiset rajat, jotka pätevät myös ortodontiassa. Jos niitä ei kunnioiteta, seurauksena on Martinin mukaan ienvetäymiä, kiinnityskudoskatoa ja luukatoa. Ihmisen on erittäin vaikea luoda uutta luuta, jos sitä huonojen ratkaisujen seurauksena menetetään.

Martin on maineikas kliinikko ja kouluttaja, joka on tehnyt oikomishoitoja pienehkössä San Sebastianin kaupungissa sijaitsevalla klinikallaan vuosikymmeniä. Hän on saanut seurata monia lapsipotilaistaan pitkälle aikuisuuteen asti ja nähnyt sekä omien onnistumistensa että virhearvioidensa seuraukset.

– Monet uskovat, että kasvojen estetiikka huononee ortodonttisten poistojen myötä. Oman kokemukseni mukaan asia on pikemminkin päinvastoin.

Martinin mukaan yksi avainasia ortodonttisen hoidon onnistumisen kannalta on kasvojen ja purennan vertikaalisten suhteiden kontrollointi. Hän huomauttaa, että suurin osa ortodonttisista menetelmistä kasvattaa purennan ja kasvojen korkeutta. Pääsääntöisesti korkeuden lisäys heikentää purennan toimintaa: se muun muassa muuttaa kondyylien asentoa epästabiilimmaksi, madaltaa vertikaalista ylipurentaa, lisää horisontaalista ylipurentaa ja luo hampaiston taka-alueelle haitallisia interferenssejä.

– Samalla myös ulkonäkö heikkenee: sekä alakasvokorkeuden että keskikasvokorkeuden kasvu aiheuttavat omanlaistaan esteettistä haittaa.

Useimmiten korkeuden kasvu on parhaiten estettävissä hammaspoistoilla. Myös hampaiston ahtauden eliminointi auttaa Martinin mukaan monessa asiassa. Tarkoituksenmukaisten poistojen myötä hampaat mm. asettuvat tukevasti alveoliluun sisään, alainkisiivit kasvavat oikeassa kulmassa, alaleuan rotaatiosta tulee parempi ja se auttaa purentaa sulkeutumaan, ja kondyylien asemasta tulee vakaa.

Poistojen välttäminen ei siis voi olla ortodonttisen hoidon tavoite, sen paremmin kuin poistojen tekeminenkään.

– On aina mietittävä yhdessä potilaan ja mahdollisesti tämän vanhempien kanssa, mitä hoidolla halutaan saavuttaa, Martin toteaa.

– Onko se hampaiden hyvä estetiikka ja kasvojen harmonia, toimiva ja stabiili purenta, terveet leukanivelet – vai ehkä nämä kaikki. Vasta tavoitteiden määrittelyn jälkeen voi miettiä, millä keinoin tavoitteeseen päästään.

Ennen hoitoa pitää myös pohtia, mikä on potilaan luustollinen tyyppi ja paljonko hänen hampaistossaan on ahtautta – nyt ja tulevaisuudessa.

Martinin mielestä hampaiston ja kasvojen luuston suhteita pitäisi kontrolloida ja hoitaa lapsilla aikaisemmin kuin nykyään yleensä on tapana, tarvittaessa myös hampaanpoistoilla.

– Nykyään voimme hoitaa näitä ongelmia jo varhain, joten miksi odottaa, että ne pääsevät kasvamaan? Täytyy muistaa, että kasvojen estetiikka on yksi suurimpia syitä kiusaamiseen lasten joukossa, ja asialla voi olla valtava merkitys lapsen ja nuoren elämässä.

Lähde: Dr. Domingo Martinin luentosessio Why we need to extract in orthodontics Hammaslääkäripäivillä 22.11.2018.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Laura Kimari
Pääkategoria: 
Alakategoria: