Tieto taidoksi - suun terveydeksi

materiaalit

Väitös: Lyhytkuitukomposiitti vahvistaa hammasta

Väitöstutkimuksessa testattiin lyhytkuitukomposiitin eli lasikuitu-dimetakrylaattimuovin pitkaikaiskestävyyttä ja mekaanisia ominaisuuksia paikka-aineena in vitro -olosuhteissa. Ilmeni, että lyhytkuitukomposiitin käyttäminen estää alkavan murtuman etenemistä paikka-aineessa.

Väitös: Lupaava menetelmä hammashoitomateriaalien saumavuotojen testaukseen

Tämän väitöstutkimuksen tarkoituksena oli kehittää saumavuotoja testaava menetelmä, jota voitaisiin soveltaa hammaslääketieteellisessä materiaalitutkimuksessa. Kehitetyn menetelmän havaittiin olevan toistettavuudeltaan ja havaintotarkkuudeltaan hyvä sekä mittaavan nestemäärän ja paineen muutosten välistä yhteyttä ajan funktiona luotettavasti.