Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Kultapaikat kestävät hyvin

Kultapaikat kestävät hyvin

Kultapaikat kestävät hyvin

15.8.2018 klo 14:00
Kuvituskuva: 
https://www.hammaslaakarilehti.fi/sites/default/files/istock-kultaharkot_web.jpg

Kullan käyttö puolustaa edelleen paikkaansa, esittävät norjalaistutkijat. Kulta sopii erityisesti potilaille, joiden voimakas purenta edellyttää kestävää paikkausmateriaalia.

Tutkimuksessa selvitettiin 138:n säännöllisesti hammastarkastuksessa käyvän potilaan II luokan kultapaikkojen kestävyyttä. Potilaat olivat olleet paikkauksen aikaan keskimäärin 50,8-vuotiaita, ja seuranta-aika oli keskimäärin 11,6 vuotta.

Aineistoon kuului 391 takahampaiden kultapaikkausta, jotka oli tehty vuosina 1970−2015. Paikkojen tila arvioitiin vuonna 2016. Paikoista 82,9 % katsottiin menestyksellisiksi. 10,7 % paikoista oli jouduttu korjaamaan ja 6,4 % oli menetetty joko sekundaarisen karieksen (41,3 %), irtoamisen (25,4 %), halkeamien (23,8 %) tai muiden syiden (9,5 %) takia.

Vuotuinen menetettyjen paikkojen osuus oli keskimäärin 0,57 %, korjatut paikat mukaan lukien 1,69 %. Paikkojen menetyksen riski oli sitä suurempi, mitä nuorempi potilas oli kyseessä ja mitä enemmän potilaalla oli korjattuja hammaspintoja.
Tutkimus julkaistiin maaliskuussa Journal of Dentistry -lehdessä. 

Lähteet:
Mulic A, Svendsen G, Kopperud SE. A retrospective clinical study on the longevity of posterior Class II cast gold inlays/onlays. J Dent 2018; 70: 46−50.

Mulic A. Gold inlays are a good treatment option for posterior teeth. NIOM Newsletter April 2018.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Tiina Lautala
Pääkategoria: 
Alakategoria: