Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Suugeriatria

Apollonia / Suugeriatria

Suu tarvitsee sijansa kotihoidossa

Kotihoidon asiakkailla oli taipumusta heikompaan suunterveyteen liittyvään elämänlaatuun verrattuna itsenäisesti pärjääviin ikäihmisiin.