Tieto taidoksi - suun terveydeksi

suusyöpä

Apollonia / suusyöpä

Kielen dysplasia vaatii tarkkaa seurantaa

Suun epiteelidysplasioista jopa 7–10 % kehittyy levyepiteelikarsinoomiksi. Sijainti kielessä ja dysplasian vaikeusaste lisäävät riskiä.