Tieto taidoksi - suun terveydeksi

väitöskirja

Apollonia / väitöskirja

Väitös: Muovailtava komposiittilevy suu- ja leukakirurgiaan

Väitöstyössä kehitettiin uudenlaista kuitulujitteista murtumafiksaatiolevyä käytettäväksi erityisesti suu- ja leukakirurgiassa. Levy sisältää räätälöidyn kuituasettelun (tailored fiber placement, TFP) avulla valmistetun tukirakenteen, joka on yhdessä nestemäisen prepolymeerin kanssa asetettu biohajoavan kuoren sisään.