Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Anna lausunto tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyn ja hoidon Käypä hoito -suosituksesta

Anna lausunto tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyn ja hoidon Käypä hoito -suosituksesta

Apollonian jäsenillä on mahdollisuus antaa oma lausuntonsa päivitettävästä tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyn ja hoidon Käypä hoito -suosituksesta 30.10.–20.11.2023 Terveysportissa tai Apollonian verkkosivujen kautta.

Suositusluonnos löytyy Apollonian verkkosivulta jäsenten extranetistä (kirjaudu kohdasta ”Oma sivu”). Lausunto annetaan erillisellä Webropol-lomakkeella, joka löytyy jäsenalueen linkistä. Lausumismahdollisuus tarjotaan tätä kautta, sillä Apollonian jäsenillä ei ole automaattisesti pääsyä Käypä hoito -lausuntoihin Terveysportissa.

Käypä hoito -suosituksiin tulee lähes aina muutoksia lausuntokierroksen pohjalta. Luonnokset eivät siis vielä tässä vaiheessa ole ”virallisia” voimassa olevia Käypä hoito -suosituksia, eikä suositusta laatinut työryhmä, Käypä hoito -toimitus tai päätoimittaja vastaa mahdollisista epätarkkuuksista tai virheistä.