Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Hae Caloniuksen muistostipendiä 31.1.2023 mennessä

Hae Caloniuksen muistostipendiä 31.1.2023 mennessä

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian Suupatologian ja suulääketieteen jaosto haluaa kunnioittaa professori Caloniuksen elämäntyötä ja vaalia hänen muistoaan jakamalla 1000 euron suuruisen stipendin nuorelle suupatologian tai suulääketieteen alan tutkijalle.

Vapaamuotoinen hakemus, kuvaus tutkimuksesta (korkeintaan 3 sivua + viitteet), julkaisuluettelo ja ohjaajan suosituskirje pyydetään toimittamaan 31.1.2023 mennessä osoitteeseen annamari.nihtila@apollonia.fi.

Stipendi luovutetaan saajalle Tampereella 17.3.2023 jaoston järjestämässä ”Nuorten tutkijoiden tapaamisessa”, johon stipendin saajan toivotaan osallistuvan sekä pitävän esityksen tutkimuksestaan.

Professori Boris Calonius (1915-2003) on ensimmäinen suomalainen hammaslääkäri, joka erikoistui suupatologiaan. Hän hankki suupatologian alan oppinsa ulkomailta, enimmäkseen Yhdysvalloista. Professori Caloniuksen uranuurtavan työn johdosta maahamme perustettiin ensimmäinen hammaslääketieteellisen patologian apulaisprofessuuri vuonna 1980 Helsingin yliopistoon.

The Division of Oral Pathology and Oral Medicine of the Finnish Dental Society Apollonia honors the memory of professor Calonius by donating a 1000 EUR stipend to a young researcher working in the field of oral pathology and/or oral medicine.

To apply for the stipend, please email an informal application, description of your research (max 3 pages + references), list of publications, and a letter of recommendation from the supervisor to annamari.nihtila@apollonia.fi. The deadline for applications is the 31 January, 2023.

The stipend will be granted at the Young Researchers’ Meeting in Tampere on the 17 March, 2023. It is hoped that the recipient will participate the event and give a presentation about her/his research.

Professor Boris Calonius (1915-2003) was the first Finnish dentist to specialize in oral pathology. His groundbreaking work led to the establishment of the first Associate Professorship of Pathology in Finland in 1980 at the University of Helsinki.