Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Implanttihoidon käsikirja Apollonian jaostojen käyttöön

Implanttihoidon käsikirja Apollonian jaostojen käyttöön

Terveystalo on luovuttanut kokoamansa Implanttihoidon käsikirjan Apollonian jaostojen käyttöön. Käsikirja tarjoaa konkreettisia työkaluja ja tukea implanttihoitojen toteutukseen. Käsikirja on ollut reilun vuoden Terveystalon sisäisessä käytössä ja nyt laadukkaisiin toimintatapoihin kannustava materiaali halutaan ”yhteiseksi hyväksi”.

Terveystalo tilasi Implanttihoidon käsikirjan vuonna 2021 EHL Timo Suojärveltä yhtenäistämään valtakunnallisesti osaajiensa tapaa tutkia, informoida, hoitaa ja ylläpitohoitaa implanttihoitoon hakeutuvia potilaita. Työn sparraajana ja editoijana toimi Terveystalon suunterveyden ylilääkäri Tanja Ketola-Kinnula.

Käsikirjaan on koottu implanttihoidon onnistumisen kannalta keskeisiä tekijöitä. Käsikirjassa esitetyn tutkimukseen perustuvan toimintatavan systemaattinen noudattaminen implanttihoidossa suojaa sekä hammaslääkäriä että potilasta

– Potilaan keskeinen rooli hyvän hoitotuloksen ylläpidossa ja kestävyydessä tuodaan käsikirjan avulla näkyväksi, kertoo Suojärvi.

Käsikirja ei kuitenkaan ole oppikirja, eikä sen lukeminen yksinään anna valmiuksia toteuttaa aiempaa vaativampia hoitokokonaisuuksia.

– Vastuu kliinisestä kompetenssista ja oman osaamisen ja tietotaidon pitämisestä ajan tasalla on aina kliinikolla. Myös hoitopäätökset ja potilasvalinta ovat kliinikon omalla vastuulla, alleviivaa Suojärvi.

Implanttihoidon käsikirja on luovutettu Apollonian Implantologian, Parodontologian ja Protetiikan jaostojen sekä Suomen suu- ja leukakirurgiyhdistyksen (SSLY) jäsenten käyttöön. Näin Ketola-Kinnula haluaa kannustaa kaikkia maamme hammaslääkäreitä ja erityisesti nuoria, osallistumaan jaostojen ja myös SSLY:n toimintaan.

Käsikirjan löydät nyt Implantologian ja Parodontologian jaostojen sivuilta. Se toimii hyvin taustamateriaalina myös Implanttihoito 360 -kurssille, jonka Apollonia järjestää 12.10.

Apollonian jaostot kiittävät käsikirjasta ja kannustavat tutustumaan siihen!