Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Kutsu: Apollonian vaalikokous 11.11.2022 Helsingissä

Kutsu: Apollonian vaalikokous 11.11.2022 Helsingissä

Apollonian vaalikokous järjestetään Hammaslääkäripäivien yhteydessä pe 11.11.2022 klo 12 (Helsingin Messukeskus, sali Äyräpää) /Teams.

Aika: perjantai 11.11.2022 klo 12.00–13.00
Paikka: Helsingin Messukeskus, sali Äyräpää (Messuaukio 1, 00520 Helsinki) / Teams-kokou

Kokouslinkki Vaalikokoukseen lähetetään kokousviikolla.

Vaalikokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat:

 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavalle vuodelle
 • Määrätään seuraavan vuoden jäsen- ja liittymismaksujen suuruus
 • Valitaan 16 §:n mukaan hallituksen jäsenet 11 §:n 4 momentin mukaisesti asetetuista ehdokkaista. Valittujen hallituksen jäsenten toimikausi alkaa seuraavan tammikuun ensimmäisenä päivänä.
 • Päätetään kokouspalkkiot seuraavalle vuodelle
 • Päätetään menetetyn työajan korvauksen suuruus seuraavalle vuodelle
 • Päätetään hallituksen jäsenten käyttövarat ja vuosipalkkiot seuraavalle vuodelle
 • Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilejä tarkastamaan KHT-tilintarkastusyhteisö ja siinä vastuunalainen KHT-tilintarkastaja sekä kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat, jotka ovat Apollonian jäseniä.
 • Valitaan Koulutustoimikunnan jäsenet seuraavalle vuodelle
 • Valitaan Vaaleja valmisteleva toimikunta seuraavalle vuodelle. Vaaleja valmistelevan toimikunnan jäsenet eivät saa kuulua hallitukseen.
 • Valitaan Asiantuntijalautakunta seuraavalle vuodelle. Asiantuntijalautakunnan tehtävänä on antaa hallitukselle lausuntoja apurahojen jakamisesta. Apollonian hallituksella on oikeus nimetä edustaja asiantuntijalautakunnan kokouksiin läsnä- ja puheoikeudella.
 • Valitaan Suomen Hammaslääketieteen Säätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavalle vuodelle
 • Käsitellään muut asiat, jotka hallitus on ilmoittanut kokouskutsussa.

Vaalikokouksen kokousmateriaali löytyy ”Jäsenen extranetistä” (vaatii kirjautumisen) viikko ennen kokousta (4.11.2022).

Ilmoittaudu kokoukseen viimeistään 11.11.2022 klo 12

Tervetuloa!