Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Kutsu: Apollonian vaalikokous 13.11.2020 (etäkokous)

Kutsu: Apollonian vaalikokous 13.11.2020 (etäkokous)

Apollonian vaalikokous järjestetään perinteisesti Hammaslääkäripäivien aikaan pe 13.11.2020. Apollonian hallitus on kokouksessaan 21.10.2020 päättänyt, että Vaalikokous pidetään Teams-kokouksena.

Aika: perjantai 13.11.2020 klo 12.00–13.00
Paikka: Helsingin Messukeskus, kokoustila 301 / Teams-etäkokous

Ilmoittaudu 12.11. mennessä – osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Ilmoittaudu vaalikokoukseen

Vaalikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle, määrätään jäsen- ja liittymismaksujen suuruus sekä jäsenmaksun vapautus- ja alennusperusteet, päätetään kokouspalkkioista ja valitaan luottamushenkilöt toimikaudelle 2021-2023.

Kokouksen materiaalit ovat nähtävillä jäsenten extranetissä viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Osallistu ja käytä ääntäsi!

Vaalikokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat:

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavalle vuodelle.
 2. Määrätään seuraavan vuoden jäsen- ja liittymismaksujen suuruus sekä jäsenmaksun vapautus- ja alennusperusteet.
 3. Valitaan 15 §:n mukaan hallituksen jäsenet 10 §:n 3 momentin mukaisesti asetetuista ehdokkaista. Valittujen hallituksen jäsenten toimikausi alkaa seuraavan tammikuun ensimmäisenä päivänä.
 4. Päätetään kokouspalkkiot seuraavalle vuodelle.
 5. Päätetään menetetyn työajan korvauksen suuruus.
 6. Päätetään hallituksen työvaliokunnan jäsenten käyttövarat ja vuosipalkkiot seuraavalle vuodelle.
 7. Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilejä tarkastamaan KHT-tilintarkastusyhteisö ja siinä vastuunalainen KHT-tilintarkastaja sekä kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat, jotka ovat Apollonian jäseniä.
 8. Valitaan Koulutustoimikunnan jäsenet seuraavalle vuodelle.
 9. Valitaan Vaaleja valmisteleva toimikunta seuraavalle vuodelle. Vaaleja valmistelevan toimikunnan jäsenet eivät saa kuulua hallitukseen.
 10. Valitaan Asiantuntijalautakunta seuraavalle vuodelle. Asiantuntijalautakunnan tehtävänä on antaa hallitukselle lausuntoja apurahojen jakamisesta. Apollonian hallituksella on oikeus nimetä edustaja asiantuntijalautakunnan kokouksiin läsnä- ja puheoikeudella.
 11. Valitaan Suomen Hammaslääketieteen Säätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavalle vuodelle.
 12. Käsitellään muut asiat, jotka hallitus on ilmoittanut kokouskutsussa.