Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Kutsu: Apollonian vaalikokous pe 12.11.2021

Kutsu: Apollonian vaalikokous pe 12.11.2021

Apollonian vaalikokous järjestetään Hammaslääkäripäivien yhteydessä pe 12.11.2021 hybridikokouksena eli paikan päällä Messukeskuksessa ja etäyhteydellä.

Aika: perjantai 12.11.2021 klo 12.00–13.00
Paikka: Helsingin Messukeskus, sali Paatero, Messuaukio 1, 00520 Helsinki / Teams-kokous

Vaalikokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat:

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavalle vuodelle.
 2. Määrätään seuraavan vuoden jäsen- ja liittymismaksujen suuruus.
 3. Valitaan 16 §:n mukaan hallituksen jäsenet 11 §:n 4 momentin mukaisesti asetetuista ehdokkaista. Valittujen hallituksen jäsenten toimikausi alkaa seuraavan tammikuun ensimmäisenä päivänä.
 4. Päätetään kokouspalkkiot seuraavalle vuodelle.
 5. Päätetään menetetyn työajan korvauksen suuruus seuraavalle vuodelle.
 6. Päätetään hallituksen työvaliokunnan jäsenten käyttövarat ja vuosipalkkiot seuraavalle vuodelle.
 7. Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilejä tarkastamaan KHT-tilintarkastusyhteisö ja siinä vastuunalainen KHT-tilintarkastaja sekä kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat, jotka ovat Apollonian jäseniä.
 8. Valitaan Koulutustoimikunnan jäsenet seuraavalle vuodelle.
 9. Valitaan Vaaleja valmisteleva toimikunta seuraavalle vuodelle.
 10. Vaaleja valmistelevan toimikunnan jäsenet eivät saa kuulua hallitukseen.
 11. Valitaan Asiantuntijalautakunta seuraavalle vuodelle. Asiantuntijalautakunnan tehtävänä on antaa hallitukselle lausuntoja apurahojen jakamisesta. Apollonian hallituksella on oikeus nimetä edustaja asiantuntijalautakunnan kokouksiin läsnä- ja puheoikeudella.
 12. Valitaan Suomen Hammaslääketieteen Säätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavalle vuodelle.

Tervetuloa!

Ilmoittaudu Teams-kokoukseen viimeistään 11.11.2021