Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Lyhentyneen hammaskaaren hoidon Käypä hoito -suositus on päivitetty kohdennetusti

Lyhentyneen hammaskaaren hoidon Käypä hoito -suositus on päivitetty kohdennetusti

Lyhentyneen hammaskaaren hoidon Käypä hoito -suositus on päivitetty kohdennetusti kirjallisuusviitteiden ja kolmen näytönastekatsauksen osalta. Päivityksessä ei tehty suuria muutoksia sisältöön, sillä uusi kirjallisuus näytti suurelta osin vahvistavan aiempaa tutkimusnäyttöä.

Vaikka hampaiden puutos selvästi heikentää suun terveyteen liittyvää elämänlaatua, on tärkeää miettiä potilaskohtaisesti, milloin puuttuvia hampaita on tarpeen korvata. Usein päästään hyvään hoitotulokseen hoitamalla kuntoon lyhentyneen hammaskaaren jäännöshampaat ja huolehtimalla niiden toimivista purentakontakteista. Puuttuvien poskihampaiden korvaaminen ei aina ole välttämätöntä, mutta jos myös etuhampaita on menetetty, korostuu proteettisen hoidon tarve.

Vuonna 2018 aiheesta tehty Vältä viisaasti -suositus kehottaa huolehtimaan siitä, että hampaiston ongelmat hoidetaan ajoissa. Siten vältytään mahdollisuuksien mukaan poski- ja välihammasalueiden poistoilta.

Tutustu päivitettyyn suositukseen Käypä hoito -sivustolla.