Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Matka-apurahat ja COVID-19: Ohjeita matka-apurahan hakeneille

Matka-apurahat ja COVID-19: Ohjeita matka-apurahan hakeneille

COVID-19 -tilanteen vuoksi moni hammaslääketieteen alan kansainvälinen kongressi on peruttu tai tullaan perumaan. Tämän vuoksi Apollonia on tehnyt päätöksen matka-apurahoja koskevista poikkeavista menettelyistä, joita noudatetaan COVID-19 poikkeustilanteen aikana. Hakija voi valita itselleen kohtuullisimman vaihtoehdon.

Apollonian hallituksen jo myöntämät matka-apurahat

Myönteisen matka-apurahapäätöksen saaneelle on jo saattanut syntyä toteutumatta jäävästä kongressista kuluja. Näitä, tavallisesti majoituksesta ja lentolipuista syntyneitä kustannuksia ei hotelli, lentoyhtiö tai vakuutus välttämättä korvaa.

Apollonia onkin päättänyt, että vaikka matka jää tekemättä, ja hyöty kongressista sekä tutkijalle että Apollonialle saamatta, hakija voi käyttää hänelle jo myönnetyn matka-apurahan toteutumatta jäävän kongressin aiheuttamien kulujen kattamiseen. Selvitys matka-apurahan käytöstä tehdään tavanomaiseen tapaan apurahajärjestelmässä. Tämän vaihtoehdon valitseva voi luonnollisesti hakea uutta matka-apurahaa vasta vuonna 2022 eli Apollonian tavanomaisten matka-apurahaehtojen mukaisesti.

Mikäli hakijalle ei ole vielä ehtinyt syntyä kustannuksia kongressista tai hän onnistuu saamaan jo maksamansa rahat takaisin, hakija voi esittää matka-apurahansa perumista. Matka-apurahan peruutuksen voi ilmoittaa 31.3.2020 mennessä asiantuntijahammaslääkäri Aija Hietala-Lenkkerille (etunimi.sukunimi@apollonia.fi) apurahajärjestelmän kautta lähetettävällä vapaamuotoisella viestillä. Tällöin hakija ei menetä mahdollisuuttaan hakea apurahaa uudelleen tämän tai ensi vuoden aikana.

Käsittelyssä olevat matka-apurahat, joista ei vielä ole hallituksen päätöstä

Apollonian hallituksen seuraava kokous on 1.4.2020. Hakijalla on halutessaan mahdollisuus perua käsittelyssä jo oleva matka-apurahahakemuksensa ennen hallituksen kokousta. Matka-apurahahakemuksen peruutuksen voi ilmoittaa 31.3.2020 mennessä asiantuntijahammaslääkäri Aija Hietala-Lenkkerille (aija.hietala-lenkkeri@apollonia.fi) apurahajärjestelmän kautta lähetettävällä vapaamuotoisella viestillä. Hakijalla on tällöin mahdollisuus hakea apurahaa uudelleen vuoden 2020 tai 2021 aikana.