Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Tiedote: Hammaslääkäriseura Apollonia jakoi apurahoja 40 tutkimusprojektille

Tiedote: Hammaslääkäriseura Apollonia jakoi apurahoja 40 tutkimusprojektille

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Suomen Hammaslääketieteen Säätiö, Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahasto ja yhteistyökumppanit jakoivat 214 000 € tutkimusapurahoja hammaslääketieteellisiin tutkimuksiin. Tänä vuonna suurimmilla apurahoilla tuettiin lasten hammashoidon tutkimusprojekteja ja tutkimusta, jossa selvitetään botuliinitoksiinin käyttöä TMD-potilaiden kivunhoidossa.

Tutkimusapurahoja myönnettiin tällä hakukierroksella kaikkiaan 40 tutkijalle ja opiskelijalle, myöntöprosentti oli 49 %. Hakemusten tutkimusaiheet edustivat monipuolisesti koko suun terveydenhoidon tutkimuskenttää. Apolloniaan apurahajaossa pyritään tukemaan erityisesti tutkimusuransa alussa olevia tutkijoita, mutta samalla halutaan edistää tutkimusprojektien jatkuvuutta.

Merkittävä tutkimus lasten hammashoidosta

Suurimman yksittäisen apurahan (15 000 €) sai dosentti, erikoishammaslääkäri Battsetseg Tseveenjav (Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto). Tseveenjav tutkii lasten ja nuorten hoitoon pääsyä ja hammashoitotoimenpiteitä Helsingin julkisessa suun terveydenhuollossa 18 vuoden ajalta. Rekisteritutkimuksessa tarkastellaan karies- ja kehityshäiriöhampaille tehtyjä hoitotoimenpiteitä sekä hampaiden pitkäaikaista selviytymistä hoidon jälkeen. Lisäksi tutkitaan, miten lainsäädännön muutokset viimeisten 20 vuoden aikana ovat vaikuttaneet lasten ja nuorten suun terveydenhuollon hoitoon pääsyyn ja palvelujen käyttöön. Pitkä seuranta antaa arvokasta tietoa hoitomenetelmien toimivuudesta.

– Suunterveydenhuollon rekisterien tietoihin perustuva seurantatutkimus antaa tietoa siitä, miten hoitotekniikat ja paikkausmateriaalit toimivat ”oikeassa elämässä”. Tällaisesta pitkäaikaisesta seurantatutkimuksesta opitaan käytännön työmme onnistumisista ja epäonnistumisista, tiivistää Tseveenjav.

Nuoren tutkijan apurahat edistävät väitöstutkimuksia

Tänä vuonna jaettiin kaksi Nuoren tutkijan apurahaa (12 000 €), jotka tukevat tärkeitä väitöskirjahankkeita. Toisen apurahoista sai HLL Viktoria Sitnikova (Helsingin yliopisto) tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään botuliinitoksiinin käyttöä lihasperäisen TMD-kivun hoidossa. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka tehokkaasti botuliinitoksiini lievittää pään alueen lihasperäistä kipua, mikä on varsinaisen lääkkeen vaikutus suhteessa pistoshoidon aiheuttamaan lumevaikutukseen sekä mikä on turvallinen aikaväli pistosten uusimiseen ja annoskoon merkitys.

– Elintarvike- ja lääkevirasto ei ole toistaiseksi hyväksynyt botuliinitoksiinin käyttöä purentalihasperäisten vaivojen hoidossa. On tärkeää ymmärtää hoidon hyöty- ja riskisuhteet, jotta potilaille voidaan tarjota tutkimukseen perustuvaa turvallista hoitoa, kertoo Sitnikova.

Toinen Nuoren tutkijan apurahoista myönnettiin HLL Hanna Suokolle (Turun yliopisto) tutkimukseen, jossa selvitetään, miten vanhempien suunterveystottumukset, kuten hampaiden harjaus, ksylitolin käyttö sekä perheeseen liittyvät taustatekijät, vaikuttavat lasten suunterveystottumuksiin. Aiemmassa osatutkimuksessa havaittiin, että perheissä, joissa molemmat vanhemmat harjasivat omat hampaansa huonosti, harjattiin myös lapsen hampaat huonosti noin yhdeksän kertaa todennäköisemmin kuin perheissä, joissa molemmat vanhemmat harjasivat omat hampaansa suositusten mukaisesti.

– Odottavien perheiden ja pienten lasten tutkimuskäyntien yhteydessä on erittäin tärkeää huomioida perheet, joissa molemmat vanhemmat harjaavat huonosti, ja puuttua varhain huonolle harjaukselle altistaviin tekijöihin. Lapsuudessa vanhemmilta opitut huonot suunterveystottumukset ovat eriarvoistavia ja voivat johtaa terveyseroihin, summaa Suokko.

Listan kaikista tutkimusapurahojen saajista 2023 löydät täältä (pdf):

Lisätiedot:

Apurahat yleisesti: Apollonian pääsihteeri Annamari Nihtilä, etunimi.sukunimi@apollonia.fi, p. 050 569 7800

Dos., EHL Battsetseg Tseveenjav, tseveen [at ] mappi.helsinki.fi, batsev [at] utu.fi

HLL Viktoria Sitnikova, sitnikovavictoria [at] hotmail.com, p. 040 716 2041

EHL Hanna Suokko, hanna.suokko [at] hyvaep.fi, p. 040 636 7206